Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief 0

Warmtenet  stand van zaken Enkhuizen

We hebben een brief rondgestuurd in de straten De Gouw en Kweekwal om te peilen of er interesse was om aan te sluiten op een warmtenet dat gevoed wordt met overschotwarmte van Karel Bolbloemen om zodoende de  uitstoot van CO2, die de hoofdoorzaak is van de klimaatverandering, te verminderen.

Dit was positief ontvangen en heeft geresulteerd in een kleine bijeenkomst waarbij Ad Verhage, een bewoner van De Gouw zijn ideeën kenbaar heeft gemaakt.

. Hieruit was o.a. naar voren gekomen dat Bert Karel van Karel Bolbloemen beschikt over een WKO installatie (warmte koude opslag), die hij bereid is te delen met de wijk. Deze WKO installatie wordt door Karel Bolbloemen gebruikt voor de koelcellen waarbij warmte vrijkomt. Hierna is er een bijeenkomst georganiseerd waarbij vertegenwoordigers van de gemeente SED, KODI en VEINH aanwezig waren, waarbij er een presentatie werd gehouden door Rutger Bergboer van Energiek Nagele, over wat er zoal komt kijken bij een dergelijk project. Er is een offerte aangevraagd bij het bedrijf KODI, KODI is betrokken bij het Weardse Circuit in Heerhugowaard waar zij zelf een warmtenet heeft aangelegd en ook beheerd, met de afvalwarmte van een azijnfabriek.

Er is een subsidie aanvraag onderweg naar de provincie NH, hiermee gaan we een haalbaarheid studie laten uitvoeren. Hieruit moet gaan blijken hoeveel woningen van warmte kunnen worden voorzien, en hoeveel warmte nog zou kunnen worden toegevoegd met behulp van andere warmtebronnen, te denken valt aan kaswarmte, aquathermie of met behulp van thermische zonnepanelen. Tevens moet worden onderzocht of dit mogelijk is met een ultra lage temperatuur netwerk (16 graden voor zowel warmte als koude levering) of dat er een hogere temperatuur nodig is. In de wijk zelf en/of in iedere woning komt dan een booster om de temperatuur te verhogen en geschikt te maken om de woningen op de gewenste temperatuur te kunnen verwarmen.

Pas als uit de haalbaarheid studie blijkt dat een dergelijk project kans van slagen heeft, gaan we de bewoners van de betreffende wijken informeren. Als de deelname bereidheid groot genoeg is kunnen we gaan nadenken over de financiering van het project. Subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die via de gemeente moet worden aangevraagd, is hierbij een noodzaak, zonder subsidie heeft een dergelijk project een onrendabele top, de lage prijs van het aardgas op dit moment is daarvan de oorzaak. Een lening bij een bank is de volgende stap, deze lening moet dan over 15-30 jaar worden afgelost uit de jaarlijkse bijdragen die de bewoners betalen voor het gebruik van het warmtenet of uit de verkoop van certificaten.

Er is een nieuwe warmtewet 2.0 in de maak, hierin wordt het mogelijk gemaakt dat lokale initiatieven (mede)eigenaar kunnen zijn van een klein warmtenet in eigen wijk.

Warmte van West-Friezen voor West-Friezen, Rein van Straaten, vice voorzitter van de Zonnecoöperatie West-Friesland kwam met deze slagzin. Dit is ook het motto van “Energie Samen” (Buurtwarmte), een landelijke organisatie die is opgericht om de 150 burger initiatieven, energiecoöperaties, te helpen en te ondersteunen in het ontwikkelen van warmte projecten in samenwerking met gemeenten. Siward Zomer, coöperatief directeur Energie Samen, heeft aan de klimaat tafel bedongen dat burgers voor 50%  gaan deelnemen in lokaal eigendom. Dit naar het Deense model, Denemarken heeft geen aardgas en is 50 jaar geleden tijdens de oliecrisis al zijn overgestapt van olie op elektrisch verwarmen via warmtenetten die in lokaal eigendom zijn. Mede hierdoor is Denemarken nu koploper op het gebied van windenergie.

De werkgroep Warmte Zonnecoöperatie West-Friesland werkt samen met de werkgroep Buurtwarmte NH VEINH (vereniging van energie initiatieven Noord-Holland), om de mogelijkheden te onderzoeken voor een warmtenet in Enkhuizen met gebruikmaking van de restwarmte van Karel Bolbloemen gevestigd aan De Gouw.

Werkgroep Buurtwarmte NH-VEINH staat onder leiding van Manuel den Hollander (VEINH, RES, Buurtwarmte NH, NHEC), en bestaat uit de volgende werkgroepen:

Meer weten over dit onderwerp?