Ga naar de inhoud

Voorbeeldwijken

Het project van Buurtwarmte Enkhuizen is uiteraard niet het enige warmte-transitie project dat gaande is in Nederland. In het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) wordt in 66 proefwijken gewerkt aan oplossingen om van het gas af te komen. Buurtwarmte Enkhuizen is één van die proefwijken. De oplossingen variëren in bron (restwarmte industrie,  warmte uit oppervlaktewater, warmte uit de bodem, etc.), type van warmtenet (hoog, laag en zeer lage temperatuur netten), en type warmtedrager (water, waterstof, groen gas).

In ons project denken we een zeer interessante aanpak te hebben.: een warmtenet met een Zeer Lage Temperatuur (ZLT) waarbij het warmteverlies van bron naar gebruiker zeer laag zal zijn, in vergelijking tot de warmtenetten met middel tot hoge water temperaturen.

Hieronder staan enkele voorbeelden van projecten, ter inspiratie en bevestiging dat we op de goede weg zijn.

 

De Traaise Energie Maatschappij in Terheijden. Een warmtenet in aanleg. De Traaise Energie Maatschappij is het lokale Traaise energiebedrijf waar je Traaise warmte, Traaise stroom en Transitiegas kunt afnemen. De energie die we leveren is duurzaam en in ons eigen dorp opgewekt. De Traaise Energie Maatschappij komt in handen van het Traais Energie Collectief. Zo hebben we als inwoners regie over onze eigen energie.

Het  initiatief van Terheijden is verkozen tot Het Warmtenet van het Jaar. Lees meer.

 

Thermo Bello is een wijkenergiebedrijf in Culemborg dat in eigendom is van bewoners, en het is daarmee een goed voorbeeld dat een coöperatieve aanpak kan werken. De aanpak is nog niet helemaal aardgasvrij maar wel op weg naar.

Via een warmtenet wordt warm water van lage temperatuur geleverd aan 222 woningen en 7 bedrijfspanden. Via een retourleiding gaat afgekoeld water terug naar het warmtestation.  Per woning of bedrijf is binnenshuis een meter geïnstalleerd waarop de afgenomen warmte afgelezen kan worden. De warmte wordt onttrokken uit het drinkwater in pompstation Culemborg. In het warmtestation wordt het afgekoelde water weer opgewarmd door middel van een warmtepomp, en als dat niet genoeg is met een of twee industriële gasgestookte ketels. De temperatuur van het geleverde water is afhankelijk van de buitentemperatuur. De maximumtemperatuur van het water bedraagt circa 50°C. Bij uitzondering wordt tot deze temperatuur verwarmd, namelijk bij buitentemperaturen van ca. -10°C. Daarmee is het warme water in principe geschikt voor Lage Temperatuur Verwarming (LTV). De toepassing van vloer- en wandverwarming en van grote warmtewisselende oppervlakken in het algemeen maken een lage temperatuur van het water en daarmee een aantrekkelijk opwekkingsrendement van de warmtepomp mogelijk. Het warme water is te koud voor tapwater. Daarvoor heeft elke woning en bedrijfspand een aparte voorziening getroffen.

 

Zonnewarmte.NL Ramplaankwartier is het gezamenlijke initiatief van bewoners en gemeente om de wijk op een haalbare en betaalbare manier van het aardgas af te krijgen.

Het idee van het zonnewarmtenet is simpel: De bewoners in de wijk die meedoen worden leverancier én afnemer van hun eigen warmte. De warmte die de zon in de zomer levert slaan we op onder de grond. We gebruiken die warmte in de winter om onze huizen te verwarmen.

In de warme maanden vangen we de warmte op met thermische-zonnepanelen (PVT-panelen). PVT-panelen hebben een dubbele functie: ze wekken stroom op, en verwarmen water. Dat warme water transporteren we via een buurtwarmtenet naar warmte- en koude opslagplekken (WKO’s) op ongeveer 100 meter diepte. In de winter halen we dit water, het is dan zo’n 18°C, weer omhoog en voeren het via het buurtwarmtenet naar je woning. Een geluidsarme warmtepomp die draait op de elektriciteit uit de PVT-panelen, verwarmt het water naar 55°C. Bij een redelijk geïsoleerde woning is die temperatuur voldoende voor de centrale verwarming en warm douche- en tapwater.