Ga naar de inhoud

Wijkbijeenkomst 24 april 2024

24 april hielden Buurtwarmte en de gemeente Enkhuizen een wijkbijeenkomst om bewoners te informeren over de plannen voor verduurzaming van de wijk. Dit gaat iedereen in de wijk raken.

Wethouder Jan Franx (Enkhuizen, duurzaamheid) hoopte dat zoveel mogelijk buurtbewoners langskomen en aanhaken. Jan: “Deze avond presenteert het bestuur van Buurtwarmte Enkhuizen de kaders voor aansluiting op het warmtenet en daarmee een cruciale stap naar een duurzame, aardgasvrije toekomst als eerste wijk in onze gemeente. Dit alles kunnen we alleen sámen bereiken: met elkaar vormen de inwoners van Gommerwijk-West de coöperatie Buurtwarmte Enkhuizen, dus de betrokkenheid van buurtbewoners is essentieel. Mijn collega Thijs Visser (wethouder Stede Broec) verwelkomt jullie graag en natuurlijk hopen we dat zoveel mogelijk mensen zich bij Buurtwarmte Enkhuizen aansluiten!”

De avond trok ca. 100 bezoekers en was daarmee voor ons een succes. Van de gelegenheid om vragen voor te leggen werd goed gebruik gemaakt.

Zie hieronder de presentatie en de antwoorden op de vragen.

presentatie gebruikt op de avond

vraag en antwoord