Ga naar de inhoud

Buurtwarmte Enkhuizen

Buurtwarmte Enkhuizen (BWE) is een coöperatie. Met elkaar willen we de wijk Gommerwijk-West verduurzamen: woningen worden aangesloten op een warmtenet dat warmte levert in de winter en zorgt voor koeling in de zomer. Word ook lid: u beslist dan mee over de ontwikkeling en realisatie van het warmtenet en als het zover is wordt uw woning op het net aangesloten.

Wat wil Buurtwarmte Enkhuizen?

Buurtwarmte Enkhuizen (BWE) wil Gommerwijk-West verduurzamen en aansluiten op een warmtenet dat warmte levert in de winter en koeling in de zomer. De warmte wordt betrokken van een lokaal bollenbedrijf. Daarmee zal de wijk op energiegebied klaar zijn voor de toekomst.

Hoe kan u meedoen?

Buurtwarmte Enkhuizen is een coöperatie. Dit is een bewuste keuze. Met BWE als initiatiefnemer kunnen we ervoor zorgen dat wijzelf als bewoners meepraten. Door lid te worden beslist u mee over de ontwikkeling en realisatie van het plan.

Meld u aan als lid van de Coöperatie Buurtwarmte Enkhuizen

Dit is belangrijk om in aanmerking te kunnen komen voor subsidies en bijdragen van de overheid.
Het verplicht u tot niets.

124
Buurtbewoners gingen u voor

Tijdlijn

Wat is er al gedaan en hoe ziet de toekomst eruit?

eind 2027
Alle huizen aangesloten

Voor het aansluiten van alle bewoners die een contract hebben afgesloten, is 5 jaar uitgetrokken. Naar verwachting zal deze periode beduidend korter zijn.

De subsidie kan uiterlijk tot eind 2030 besteed worden.

2025
Eerste huizen worden aangesloten

Als het tracé van het warmtenet is aangelegd, en de noodzakelijke randapparatuur beschikbaar is, kan het aansluiten van de eerste huizen beginnen.

1-9-2024
Start aanleg

Na het afsluiten van de bouwcontracten en de werving van voldoende definitieve contracten met bewoners kan de aanleg van start gaan.

1-7-2024
Gaan we ervoor? Go no-go

Bij voldoende getekende startcontracten kan het project overgaan naar de uitvoeringsfase. Dan zal ook het definitieve contract met Karel Bolbloemen getekend moeten zijn.

1-2-2024
Wervingscampagne

Bewoners worden van februari tot en met juni 2024 benaderd met de vraag een voorlopig contract (startcontract) te tekenen voor aansluiting op het warmtenet

1-10-2023
Afronding voorbereiding

De belangrijkste zaken die om afronding vragen zijn:

  • * het vaststellen van het business plan, zodat duidelijk is welk aanbod de bewoners kunnen verwachten;
  • * het definitief vaststellen van de kosten van de aanleg door het bouwteam;
  • * het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen voor aanleg.
  • Eind van het voorjaar 2024 moet veel van dit werk afgerond zijn.
1-5-2023
Financiële, fiscale en juridische voorbereiding

Om een warmtebedrijf rendabel te kunnen exploiteren is onderzocht wat de gunstigste opzet is, met name in fiscaal opzicht. Het business plan is met behulp van DWA verder verfijnd.

De samenwerking met de gemeente, wordt vastgelegd in een overeenkomst. In de realisatiefase regelt dit de rechten en plichten van Buurtwarmte en de gemeente.

1-2-2023
Energiecoaches doen huisbezoeken

Ter ondersteuning van de verduurzaming van huizen en voor het verzamelen van gegevens van de woningen en het energieverbruik, zijn door de energiecoaches huisbezoeken uitgevoerd.

1-1-2023
Zet ‘m op 50

Buurtwarmte roept bewoners op de CV-ketel op 50 graden te zetten deze winter. Dit is de test om te zien of uw huis zonder aanpassingen geschikt is voor het warmtenet.

1-9-2022
Opleiding energiecoaches

Zeven energiecoaches volgen een opleiding, waarmee de verduurzaming van de wijk ondersteund kan worden.

27-05-2022
Start ontwerpfase

Ter voorbereiding van de realisatie is een bouwteam samengesteld, bestaande uit: Buurtwarmte, de Gemeente, Karel Bolbloemen, DWA, VGHM, en Schouten Techniek

april 2022
100ste lid Buurtwarmte

Op de eerste ALV, 12 april, wordt het 100ste lid van Buurtwarmte verwelkomt met een bloemetje.

 

10-03-2022
Buurwarmte Enkhuizen aangemerkt als proeftuin Aardgasvrije Wijk

Vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken is op 10 maart 2022 een subsidie toegekend aan de gemeente Enkhuizen voor het project Buurtwarmte Enkhuizen. De subsidie is bedoeld voor aanleg van het warmtenet, isoleren van de huizen en de het aansluiten van de huizen op het net.

maart 2022
Subsidie Provincie

De Provincie Noord-Holland heeft onze aanvraag voor subsidie voor het maken van een wijkuitvoeringsplan goedgekeurd! En daar zijn we erg blij mee! Niet alleen omdat we nu financiële middelen hebben om aan de slag te kunnen gaan, maar ook omdat de Provincie vertrouwen heeft in ons project en de opzet daarvan.

18-01-2022
Intentieverklaring getekend

Dinsdag 18 januari 2022 hebben gemeente Enkhuizen, Karel Bolbloemen en coöperatie Buurtwarmte Enkhuizen een intentieverklaring ondertekend. Met deze intentieverklaring is een volgende stap gezet in de samenwerking richting een warmtenet.

Dit project is aangemerkt als pilotproject voor het Wijkuitvoeringsprogramma van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.

oktober 2021
Coöperatie Buurtwarmte opgericht

Op 27 oktober 2021 is Coöperatie Buurtwarmte Enkhuizen U.A. opgericht.

U.A. staat voor: Uitgesloten van Aansprakelijkheid: de leden dragen niet bij in een tekort van de coöperatie.

mei 2021
Haalbaarheidsstudie positief

VHGM (Van Harlingen Grondwater Management BV)  heeft voor Buurtwarmte een haalbaarheidsstudie verricht om te onderzoeken of met de warmte van Karel Bolbloemen de huizen in onze wijk verwarmd kunnen worden.

De uitkomst was positief. Bij Karel Bolbloemen is voldoende warmte beschikbaar om ca 250 woningen in de wijk te verwarmen. De warmte komt vrij in het productieproces bij Karel Bolbloemen.

Conclusie: technisch is het dus mogelijk

01-01-2021
Het initiatief

Op initiatief van Ad Verhage, bewoner aan de Gouw, en Bert Karel, eigenaar van Karel Bolbloemen is een initiatief gelanceerd om de wijk Gommerwijk-West te verwarmen met overschotwarmte uit het bollenbedrijf, te leveren via een warmtenet.