Buurtwarmte Enkhuizen

Buurtwarmte Enkhuizen (BWE) zoekt een manager en een projectleider.

Voor meer informatie klik hier

Van Door en Voor de Bewoners

<!-- Google Tag Manager --> <script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.goo

Onze visie: 

Onze manier van verwarmen van onze huizen met behulp van fossiele brandstoffen draagt bij aan de opwarming van de aarde.

Om dit te voorkomen en om te voorkomen dat we volgende generaties met de kosten van de klimaatverandering opzadelen willen we overschakelen naar een verwarming met behulp van duurzame bronnen.

Wij willen deze transitie zelf en samen realiseren voordat deze door anderen, op hun condities, wordt opgelegd.

 

Onze missie:

Als buurt gezamenlijk een overgang maken van verwarming van onze huizen door middel van fossiele brandstoffen naar de verwarming en koeling met hernieuwbare duurzame warmte. Dit doen we door een slim groen warmtenet te realiseren. 

Meld u aan als lid van de Coöperatie Buurtwarmte Enkhuizen.

Dit is belangrijk om in aanmerking te kunnen komen voor subsidies en bijdragen van de overheid.

Het verplicht u tot niets.

124 buurtbewoners zijn u reeds voorgegaan.


Jaarvergadering van Buurtwarmte Enkhuizen op 21 november

Samen de winter door 19 november

Rondleiding op het Holenkwartier in Hoorn op 5 november

 

Informatiedag buurtwarmtenet

3 september in het kerkgebouw van het Apostolisch Genootschap, Schans 1, Enkhuizen.

 

Zaterdag was de informatie inloop dag van coöperatie Buurtwarmte Enkhuizen u.a.. Buurtwarmte Enkhuizen zet zich in voor het verduurzamen van het zuidelijke deel van de wijk Gommerwijk West. Het warmtenet wat wordt beoogd, onttrekt zijn warmte en koude aan restwarmte van het bedrijf Karel Bolbloemen B.V. en aan oppervlaktewater van een aangrenzende sloot.

 

Ondanks dat het mooie zomerweer lonkte, was er een grote opkomst vanuit de wijk, en daarbuiten, waaronder burgemeester van Zuijlen, wethouder Franx, vertegenwoordigers van politieke partijen en dhr. Wattel van Energie Samen NH.  Het kerkgebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Schans werd intensief gebruikt om belangstellenden te informeren. Er waren stands van Schouten Techniek, Gemeente Enkhuizen, EP Beerepoot en informatie van Zonzo, gezamenlijke inkoop en de energiecoaches van Buurtwarmte Enkhuizen.

Verder waren er twee momenten voor een presentatie over de voortgang en de stand van zaken rond Buurtwarmte Enkhuizen.

 

Zo’n 100 mensen lieten zich deze dag informeren. Daarnaast waren er 60 huishoudens die zich graag verder laten informeren over gezamenlijke inkoop van verschillende vormen van isolatie. Ook hebben een aantal nieuwe leden zich opgegeven. Door de inzet van 15 vrijwillige buurtbewoners, betrokken ambtenaar van de gemeente Enkhuizen en de beheerder van het kerkgebouw kan Buurtwarmte terugblikken op een geslaagde dag.

 

In de komende maanden wordt er in de wijk met energie coaches en de woningeigenaren een plan gemaakt voor het isoleren van de huizen. Door de isolatie kan op korte termijn het gebruik van energie worden teruggebracht en daardoor is er straks ook minder energie nodig voor het warmtenet. Naast een beter comfort in de woning is dat ook goed voor de  portemonnee van de wijkbewoners.

 


Ledenbijeenkomst Buurtwarmte Enkhuizen 13 april 2022
Bewoners Enkhuizen slaan handen ineen voor  duurzaamheid, Buurtwarmte als alternatief
Bewoners Enkhuizen slaan handen ineen voor  duurzaamheid, Buurtwarmte als alternatief

27 oktober is een heuglijke dag:

 

  1. Vandaag heeft de gemeente Enkhuizen voor ons het subsidieverzoek ingediend bij het Rijk om het warmtenet in onze wijk mogelijk te maken (de PAW-aanvraag).

Het was geen sinecure: vanaf juli zijn Martin en Rob en verschillende mensen van de gemeente, bijgestaan door de deskundige begeleiding van 2 externe bureaus eraan bezig geweest. Met elkaar hebben ze in totaal 28 bladzijden met 110 vragen moeten invullen, 10 bijlagen van vele honderden bladzijden met onderbouwing en een uitgebreid Excel rekenmodel van 3 bladen met 400 regels aangeleverd.

Binnenkort zullen we in een bijeenkomst (wil iemand dat organiseren?) of per mail de (verkorte) inhoud met jullie delen.

 

  1. Vandaag is de Coöperatie Buurtwarmte Enkhuizen opgericht door de statuten te ondertekenen bij de notaris. Ad, Martin en Johan zijn de eerste (voorlopige) bestuurders. 21 bewoners uit de wijk hebben zich al opgegeven als aspirant lid. Binnenkort gaan we een formulier “aanmeldingsverzoek” maken waarop bewoners die lid willen worden zo’n verzoek kunnen indienen (ja, zo moet dat nu eenmaal). En het bestuur moet daar dan over besluiten. Daarna, bijvoorbeeld eind dit jaar, kunnen we dan ook een ledenvergadering houden.


Informatie bijeenkomst 25 juni 2021


Buurtwarmte Enkhuizen

 

Een aantal mensen uit de buurt De Gouw is bezig aan de ontwikkeling van een warmtenet voor de wijken Oude Gouw en Gommerwijk West.

 

Waarom denken we aan een buurtwarmtenet van, voor en door de bewoners:

  • Om een bijdrage te leveren aan een schonere en duurzamere toekomst
  • Om zelf mee te kunnen denken over de mogelijkheden
  • Om te kunnen profiteren van de revenuen
  • Om commerciële marktpartijen voor te zijn
  • Om het warmtenet in eigen beheer te hebben
  • Om zelf de prijs van de warmte te kunnen bepalen

 

We voorkomen daarmee dat warmte voor ons netwerk gewonnen gaat worden uit biomassa of uit experimentele bronnen zoals geothermie, waarvan de prijs nog onzeker is.

 

We krijgen meer comfort in de woning met een vrijwel geluidloze warmtepomp in plaats van de individuele lucht-water warmtepompen die wel geluid veroorzaken.

 

En we krijgen op de koop toe nog koeling in de zomer.

 

We hebben een proces voor ogen waarbij iedereen betrokken wordt en iedereen die dat wil kan meepraten en meedoen in samenwerking met de gemeente. De samenwerking in de buurt geeft ook meer sociale cohesie in de wijk.

 

Omdat een gezamenlijke oplossing veel efficiënter is dan individuele oplossingen besparen we aanzienlijk op elektriciteit, waardoor minder windmolens nodig zijn en derhalve minder maatschappelijke kosten.

 

Onlangs is opdracht verstrekt aan bureau VHGM uit Hillegom om de haalbaarheid van dit buurtwarmtenet op zowel technisch als financieel gebied te onderzoeken.

En ook op welke wijze dat het beste kan, want het uitgangspunt is dat het haalbaar maar ook betaalbaar moet zijn.

We laten nu uitzoeken of een laagtemperatuur warmtenet, waarmee we in de zomer ook kunnen koelen de best haalbare oplossing is.

 

We kunnen het onderzoek laten uitvoeren en financieren dankzij een bijdrage van de Provincie en de Gemeente. De Gemeente heeft onze wijk als Field lab benoemd, dit is uniek en daar zijn we trots op.<!-- Google Tag Manager (noscript) -->
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5LRPXWM"
height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>
<!-- End Google Tag Manager (noscript) -->