Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief 28, Juni 2024

ALV geeft goedkeuring van startcontract

Weer een stap verder! Het is een grote stap in de richting van de go-beslissing.

In de ALV van 23 mei zijn het startcontract, de Algemene Leveringsvoorwaarden en de Samenwerkingsovereenkomst met de gemeente goedgekeurd. Dit gebeurde met algemene stemmen en met applaus. Het bestuur heeft van de ALV de opdracht gekregen de bewoners te benaderen met dit startcontract om zo hun toezegging te verkrijgen om onder voorwaarden mee te gaan doen aan het warmtenet. Bij een deelname van minimaal 130 gaat het bestuur in september de go-beslissing voorbereiden.

 

Buurtwarmte komt aan de deur

De mensen van het campagneteam komen bij u langs om te horen of u de intentie heeft om mee te gaan doen met Buurtwarmte. In het gesprek kunnen al uw vragen aan de orde komen. Uw intentie spreekt u uit door ondertekening van het startcontract. Dit contract geeft u een indicatie van de kosten per jaar en de investeringen. Worden deze kosten uiteindelijk anders in het definitieve contract dan kan het startcontract ontbonden worden.

Ons doel is 130 handtekeningen. Dat wordt een hele uitdaging, maar het campagneteam gaat daar haar best voor doen. U kunt het team helpen door u goed voor te bereiden. Lees het uitgereikte materiaal:  bewonersboekje, startcontract, leveringsvoorwaarden. En zoek uw jaarrekening van uw energieleverancier op.

We kijken er naar uit u te spreken.

 

Hoeveel schiet u voor?

Een belangrijk punt van aandacht is de planning van geldstromen voor de deelnemers. De deelnemers zullen dadelijk rekeningen moeten betalen en subsidies aanvragen en ontvangen voor de warmtepomp en de aansluiting op het warmtenet. Het komt erop neer dat de bewoner altijd eerst de rekening voor de warmtepomp en toebehoren zal moeten betalen, ca. 14.500 euro. Hoger dan dit bedrag zal het niet worden. De aansluitingsbijdrage wordt namelijk verrekend met de voucher. De bewoner kan er op rekenen dat binnen 3 tot 4 maanden de subsidies uitgekeerd zullen zijn, afgaande op de ISDE-regeling.

 

Er moet nog veel gebeuren

Gaat het dan echt gebeuren? Dat is nog niet zeker. Naast het verkrijgen van toezeggingen van de bewoners moeten in september meerdere zaken geregeld zijn. Dit betreft bijvoorbeeld positieve besluiten van de gemeente over de samenwerkingsovereenkomst en de garantstelling van de gemeente. Tevens moet de samenwerkingsovereenkomst met Karel Vastgoed beklonken zijn. In de tussentijd gaan we de business case actualiseren en extern laten beoordelen. Dat laatste is iets waar de Klankbordgroep op heeft aangedrongen. Ook zullen nu snel de gesprekken volgen met de partijen die het project ook daadwerkelijk gaan uitvoeren. Tenslotte zijn er nog enkele fiscale punten die onderzoek behoeven.

In september komt alle informatie bij elkaar: bewonerstoezeggingen, alle vastgelegde contracten en alle rapportages.

Op basis hiervan zal het bestuur op 3 oktober een voorstel voorleggen aan de ALV. Hopelijk behelst dat voorstel de go-beslissing.

Op dit moment willen we alle betrokkenen, het campagneteam, de leden van de klankbordgroep, de beoogde bestuurders van de BV in oprichting en last but not least het bestuur zelf een pluim op de hoed zetten voor alles wat er al gedaan is, maar vooral voor alles wat ze onder grote tijdsdruk gaan oppakken.

Die pluim geldt zeker ook voor de leden die mee hebben gedacht tijdens de vergadering en in allerlei stimulerende individuele contacten. We hopen op meer mensen die kleine en mogelijk wat grotere taken op zich willen nemen. Meedenken is waardevol. Meedoen is dringend gewenst.

Namens het bestuur: Johan Wempe

 

Onze documenten

Op de website is een pagina ingericht waar Buurtwarmte Enkhuizen officiële documenten met u deelt. Daar kunt u terecht voor contracten, statuten, jaarverslagen, etc.