Ga naar de inhoud

Voor wie?

Het huidige warmtenet project richt zich op 279 woningen in Gommerwijk -West. Het gebied wordt ingesloten door de Kweekwal, Sebastiaan Centenweg en de Berrie. Het betreft de volgende straten:

  • Kweekwal
  • Schans
  • Ruiter
  • Melkbon
  • Stullenbaan
  • De Gouw
  • Sebastiaan Centenweg nrs. 75 t/m/ 135

Zie ook de plattegrond.

Vooralsnog worden alleen bewoners van koopwoningen benaderd. Verhuurders worden evenwel ook benaderd aangezien er wettelijke verplichtingen zijn om huurhuizen te verduurzamen.