Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief 1

Beste mensen, alle bewoners van deze wijk,

 

De klimaatverandering en alle maatregelen als gevolg daarvan houden ons allemaal bezig. Iedereen kijkt ernaar wat hij persoonlijk kan doen, bijvoorbeeld met isolatie of led-verlichting of heel energiezuinige wasmachines en diepvries of koelkast. Heel veel mensen hebben al zonnepanelen en verbruiken per saldo geen stroom meer. Sommigen kijken zelfs naar een milieuvriendelijke manier van verwarmen, en nog weer anderen willen zelfs helemaal van het gas af.

Nu zijn er ook enkele mensen die nog verder willen en zich afvragen of het niet mogelijk is om een warmtenet aan te leggen voor een paar wijken. Gedacht wordt aan een deel van Gommerwijk west en een deel van De Oude Gouw, o.a. de wijk waar u woont.

Door een klein groepje is al een paar keer met elkaar over het idee gesproken. Daar is ook de beleidsmedewerker Duurzaamheid van de  gemeente bij betrokken o.a. om elkaar te informeren over onze ideeën, en mee te werken waar nodig.

U vraagt zich natuurlijk af waar dan de warmte vandaan moet komen.  Wij denken bijvoorbeeld uit warmte uit de sloot, of uit warmte uit het riolen-stelsel of bijvoorbeeld uit een kassen-bedrijf. Nu doet ook het geval zich voor dat we aan De Gouw een bedrijf hebben, Karel Bolbloemen, dat met zijn activiteiten warmte produceert en die warmte opslaat in een bron. Uit de bron zou warmte gehaald kunnen worden, aangevuld met de bronnen hiervoor genoemd. Wellicht is het zelfs mogelijk om met hetzelfde leidingsysteem aangesloten huizen te koelen.

We hebben ook al een gesprek gehad met een paar mensen die al bezig zijn met dit soort projecten en op basis daarvan lijkt een warmtenet voor genoemde wijk voor bijvoorbeeld ca 200 huizen haalbaar, maar daar moet nog wel een verkennend onderzoek door een deskundig bureau voor plaatsvinden. Het onderzoek gaat dit jaar nog (gedeeltelijk) plaatsvinden . De Provincie is bereid ons daarvoor subsidie te verlenen.

Maar intussen willen we graag dat de buurt meedoet in de voorbereiding en meedenkt. Naast dat we u willen informeren is deze brief dus ook een oproep: We willen graag in contact komen met  buurtgenoten die willen meedoen en denken in de voorbereiding. Als het verkennend onderzoek positief is, dan zijn allerlei vaardigheden  nodig: technisch, bestuurlijk, communicatie, financieel-economisch en gewoon nuchter redeneren.

Laat svp weten als u het interessant lijkt om mee te doen en te denken? Of laat ons weten als u graag op de hoogte wil blijven van de verdere ontwikkelingen. Een mailtje naar onderstaand email adres is voldoende.

Het plan voor het warmtenetje is een burgerinitiatief en Zonnecoöperatie West-Friesland is bereid dit initiatief onderdak te bieden indien er een goede werkgroep ontstaat waardoor het een initiatief wordt van de betrokkenen. Daarnaast is nauw contact met “Buurtwarmte” (dit is een landelijk initiatief dat ons soort initiatieven faciliteert, zie: https://buurtwarmte.energiesamen.nu/) om ons van advies te voorzien.

 

Met vriendelijke groet en graag tot horens,

 

Ad Verhage, bewoner De Gouw 32, Mob 0651582318, email verhage.ad@gmail.com

Bert Karel van Karel Bolbloemen

Martin de Boer, warmtecoach van Zonnecoöperatie West-Friesland

Johan Wempe, buurtbewoner De Gouw en voorzitter van Zonnecoöperatie West-Friesland

Wim Hink, buurtbewoner De Gouw