Ga naar de inhoud

nieuwsbrief 9

________________________________________

Door huis-aanhuisgesprekken zijn nu al 85 buurtbewoners bereid mee te denken over derealisatie van Buurtwarmte Enkhuizen

___________________________________________________

De intentieverklaring bekrachtigt de samenwerking tussen KarelBolbloemen, gemeente Enkhuizen en Buurtwarmte Enkhuizen voor de periode van een jaar voor onderzoek naar haalbaarheid van buurtwarmte

_________________________________________________

 

 

Verder met warmte!

In de nieuwsbrief van december noemden we het oprichten van coöperatie Buurtwarmte Enkhuizen. Een aantal buurtbewoners maakten gebruik van de mogelijkheid zichzelf op te geven als lid van de coöperatie. Er volgden veel anderen door gesprekken met buurtambassadeurs (vrijwilligers uit de wijk). Door deze huis-aan-huisgesprekken staat nu de teller op 85 leden. Opgeven als lid blijft mogelijk via het opgaveformulier op de website van Buurtwarmte Enkhuizen; http://www.buurtwarmteenkhuizen.nl/

Intentieverklaring

Op 18 januari was er de markering van een mijlpaal voor Buurtwarmte Enkhuizen. In het stadhuis van Enkhuizen werd, in aanwezigheid van bestuursleden, vrijwilligers en betrokken ambtenaren van de SED-gemeenten, de intentieverklaring voor samenwerking tussen Karel Bolbloemen, gemeente Enkhuizen en Buurtwarmte Enkhuizen ondertekend.

Wethouder Esther Heutink-Wenderich noemde na de persfoto met de drie ondertekenaars en vrijwilligers, de groep een mooie enthousiaste groep mensen. Ze voegde eraan toe; ”Jammer dat er geen vrouwen bij zitten.” De enige vrouwelijke vrijwilliger moest op het moment van de intentieverklaring de bijlage op pagina 5.

 

Leden

In de bestuursvergadering zijn alle schriftelijke aanvragen voor het lidmaatschap die tot en met 31 januari zijn binnengekomen door het bestuur aangenomen als lid. Als lid maak je het in dit stadium mogelijk dat er onderzoek plaatsvindt op de haalbaarheid en uitvoering van het warmtenet in onze wijk. Het gesprek over eventuele aansluiting vindt in een later stadium plaats. Door het lidmaatschap van de coöperatie is er in dit stadium niet automatisch sprake van recht op aansluiting.  

Help!

Op de vorige oproep naar ambassadeurs hebben twee mensen gehoor gegeven. Het zou fijn zijn als meer mensen zich opgeven voor dit arbeidsintensieve vrijwilligerswerk. Hoe meer mensen zich hiervoor inzetten, hoe minder werk het is voor de individuele ambassadeur. Ook heeft zich een klusjesman gemeld.

Verder zijn we dringend op zoek naar mensen met financieel inzicht. We zoeken een penningmeester en /of iemand die elk kwartaal de BTW-belastingaangifte wil verzorgen. We komen ook graag in contact met mensen met ervaring met social media en met het maken van filmpjes.

Ook zoeken we voor het bestuur een vicevoorzitter en algemene leden. Deze algemene leden zullen kartrekker zijn van werkgroepen of van de klankbordgroep. Werkgroepen zullen zijn: voorlichting, techniek, inkoop, communicatie, circulair. Bestaat er affiniteit met een van deze groepen, laat het weten.

 

 

Ook staan er nog vragen vanuit de vorige nieuwsbrief open:

  • Klusjesmensen
  • Mensen die warmtescans willen maken.
  • Mensen die opgeleid willen worden tot energiecoach.

Contact: Ad Verhage (verhage.ad@gmail.com, telefoon 06-51582318).

Diversiteit is goed voor de coöperatie. Zo ontstaan de mooiste ideeën en plannen. Naast vrouwen nodigen we ook nadrukkelijk twintigers, dertigers en veertigers uit om mee te doen!

Hoe meer mensen uit deze wijk meehelpen, hoe meer we ook samen vorm kunnen geven aan Buurtwarmte Enkhuizen.

Alvast beginnen?

Als het duidelijk is waar in het eigen (huur-) huis warmtelekken zitten of waarop bespaard kan worden, dan zijn er nu al mogelijkheden om alvast te starten met maatregelen met subsidie:

  • Voor huurders:
  • Een waardebon van € 70,- voor energiebesparende producten.
  • Persoonlijk advies van een energiecoach.

Het is een subsidie vanuit de gemeente en voor meer informatie zie ook de brief van januari jl. van de gemeente inclusief waardebon. Of kijk op www.winstuitjewoning.nl/enkhuizen-huur & www.winstuitjewoning.nl/enkhuizen – Voor eigenaren:

  • a. subsidie op isolatiemaatregelen. Zie ook: https://www.rvo.nl/subsidie-enfinancieringswijzer/isde/woningeigenaren

*Bovendien komt er dit voorjaar nog een subsidie vanuit de gemeente voor eigenaren. Deze subsidie zal binnenkort gepubliceerd worden.

Veel gestelde vragen:

Vraag: Betaal ik als ik een aansluiting van Buurtwarmte Enkhuizen neem net zo veel als ik nu betaal?

Antwoord: Dat is op dit moment lastig te zeggen. Het is het streven van de coöperatie om tot een betaalbaar alternatief van aardgas te komen. Op zich zijn de kosten van de bron laag, maar de fluctuerende prijzen van elektriciteit (voor het op wekken en het heen en weer pompen van de warmte) maken het moeilijk om tot een exacte inschatting te komen.

Vraag: Als je lid wordt van de coöperatie, betekent het dan dat je afnemer van Buurtwarmte Enkhuizen wordt?

Antwoord: Nee. Als je lid wordt van de coöperatie help je mee om te onderzoeken of een warmtenet ook financieel mogelijk en interessant is voor de bewoners in deze wijk. Hoe meer bewoners betrokken zijn, hoe meer het initiatief als gesprekspartner wordt ervaren door de overheid.

Vraag: Hoeveel geld krijgt Karel Bolbloemen voor het leveren van warmte?

Antwoord: Er is nog geen vergoeding voor Karel afgesproken. Het hangt sterk af van de te kiezen juridische samenwerkingsvorm.

Vraag: Kun je later instappen bij Buurtwarmte Enkhuizen?

Antwoord: Ja, dat kan maar (aansluit-)kosten kunnen dan hoger zijn omdat er dan bijvoorbeeld geen subsidie meer voor is. Om te starten is een minimum hoeveelheid 125 (50%) deelnemers nodig. Zoveel mogelijk gegroepeerd per straat. We gaan vooralsnog uit van een aansluit periode van 5 jaar om deze 125 aansluitingen te behalen.  We gaan ervan uit dat 90% wil aansluiten en als de leidingen in de straat liggen kan de resterende 10% later aansluiten.

Er wordt op dit moment hard gewerkt om meer gestelde vragen en antwoorden te plaatsen op de website van Buurtwarmte Enkhuizen: https://www.buurtwarmteenkhuizen.nl/