Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief 8

Buurtwarmte Enkhuizen is pionier in de regio en daardoor kansrijk voor het verkrijgen van subsidies. Dat biedt bewoners de mogelijkheid laagdrempelig in te stappen.

December 2021

Hoe zat het ook alweer?

Buurtwarmte is een buurtinitiatief met als streven de huizen in het gebied wat begrensd wordt door de Gouw, Kweekwal, Sebastiaan Centenweg, Berrie, te verwarmen met restwarmte. Deze restwarmte is afkomstig van het bedrijf van Karel Bolbloemen b.v.  Op termijn kan nog meer warmte gewonnen uit het oppervlaktewater van de aangrenzende sloot en eventueel ook nog warmte vanuit een nabijgelegen riool. Dit initiatief zoekt een antwoord op de energietransitie die in de komende jaren plaats moet gaan vinden. Daarnaast is de insteek dat het initiatief een breed gedragen wijkinitiatief wordt, waardoor de betrokkenheid(zeggenschap)van bewoners én de cohesie in de wijk vergroot.

Ook warmte uit de sloot

Ook warmte uit het slootwater

Stand van zaken

Op dit moment is de subsidieaanvraag voor het grootste bedrag naar het Rijk verstuurd. Dit is mogelijk gemaakt doordat Buurtwarmte Enkhuizen als pilot aangewezen is voor wijkuitvoeringsplannen, zoals beschreven in de transitie visie warmte, goedgekeurd door de raden van de drie SED-gemeenten (https://openpdc.stedebroec.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/10/Transitievisie-Warmte-SED-gemeenten.pdf).

Die ondersteuning vanuit de gemeenten gaat door in bijvoorbeeld het opstellen van een intentieverklaring tussen Karel Bolbloemen b.v., de gemeente Enkhuizen en Buurtwarmte Enkhuizen.

Met eerdergenoemde subsidie kan een deel van de te maken kosten, zoals isoleren van de woningen in de wijk gefinancierd worden. Daarnaast probeert Buurtwarmte Enkhuizen bij diverse andere subsidieverstrekkers geld te krijgen voor de noodzakelijke proces en onderzoekskosten. Een aantal subsidieverstrekkers kijken nadrukkelijk naar het aantal bewoners wat mee wil doen. De werkgroep heeft een coöperatie opgericht, waarmee de ontwikkeling van het warmtenet weer een stap verder gebracht is.

Coöperatie

Als buurtbewoner kun je nu lid van de coöperatie worden. Hiermee help je mee aan de realisatie van het warmtenet.  Je blijft op de hoogte van de stappen die gezet worden en kunt gebruik maken van de activiteiten die de coöperatie uitvoert. Voorbeelden kunnen zijn, het uitvoeren van een warmtescan of hulp bij het verduurzamen van de woning. Op dit moment zijn er dertig huishoudens serieus geïnteresseerd en zijn lid geworden van de coöperatie. Het lidmaatschap kent geen verplichting tot aansluiting op het te realiseren warmtenet, daar is het nu nog te vroeg voor. In de huidige fase wordt onderzocht wat er allemaal komt kijken bij het warmtenet en wat het kost. Het is onontkoombaar dat het wat kost, maar het moet betaalbaar blijven. Besef hierbij dat het warmtenet decennialang de warmte van de woningen verzorgt tegen acceptabele kosten zonder afhankelijk te zijn van (buitenlandse) aardgas leveranciers en de marktwerking.  In het beoogde gebied is er sprake van 300 huishoudens, dus extra aanmeldingen zijn zeer welkom om het plan te doen slagen. We hopen door deze brief en persoonlijke benadering in de komende maand grote stappen te maken in het aantal deelnemers.

Doe mee!

Is er twijfel, ga op onderzoek uit. Misschien is er iemand in de straat die enthousiast is, kijk op de website:  http://www.buurtwarmteenkhuizen.nl/ of neem contact op met Ad Verhage (verhage.ad@gmail.com, telefoon 06-51582318. Wil je een eerste stap zetten, geef je op als lid van Coöperatie Buurtwarmte Enkhuizen, ook via bovenstaande contactgegevens.

Daarnaast zoeken we diverse kwaliteiten uit de wijk:

  • Klusjes mensen die mensen kunnen helpen bij isolatiemaatregelen.
  • Ambassadeurs; straatgenoten die enthousiast vertellen aan straatgenoten over buurtwarmte Enkhuizen.
  • Mensen die warmte scans willen maken om zo te kijken of er in huizen warmtelekken zijn.
  • Mensen die opgeleid willen worden tot energiecoach.

Misschien staan jouw kwaliteiten niet in het bovenstaande lijstje en zou je toch mee willen helpen, schroom dan niet om contact op te nemen!