Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief 6

 

Nieuwsbrief oktober 2021.

Beste mensen,

Vandaag is een heuglijke dag:

  1. Vandaag heeft de gemeente Enkhuizen voor ons het subsidieverzoek ingediend bij het Rijk om het warmtenet in onze wijk mogelijk te maken (de PAW-aanvraag).

Het was geen sinecure: vanaf juli zijn Martin en Rob en verschillende mensen van de gemeente, bijgestaan door de deskundige begeleiding van 2 externe bureaus eraan bezig geweest. Met elkaar hebben ze in totaal 28 bladzijden met 110 vragen moeten invullen, 10 bijlagen van vele honderden bladzijden met onderbouwing en een uitgebreid Excel rekenmodel van 3 bladen met 400 regels aangeleverd.

Binnenkort zullen we in een bijeenkomst (wil iemand dat organiseren?) of per mail de (verkorte) inhoud met jullie delen.

 

  1. Vandaag is de Coöperatie Buurtwarmte Enkhuizen opgericht door de statuten te ondertekenen bij de notaris. Ad, Martin en Johan zijn de eerste (voorlopige) bestuurders.

21 bewoners uit de wijk hebben zich al opgegeven als aspirant lid. Binnenkort gaan we een formulier “aanmeldingsverzoek” maken waarop bewoners die lid willen worden zo’n verzoek kunnen indienen (ja, zo moet dat nu eenmaal). En het bestuur moet daar dan over besluiten.

Daarna, bijvoorbeeld eind dit jaar, kunnen we dan ook een ledenvergadering houden.

Tot zo ver het nieuws van vandaag.

Ted Vermeulen, 1 van de buurtbewoners, heeft zich bereid verklaard om als verslaggever van de werkgroeps-vergaderingen te functioneren. Dat is in grote dank door de werkgroep aangenomen. Intussen heeft hij al geholpen om documenten die gemaakt zijn, zoals die van de statuten ende PAW-aanvraag te controleren of het taalkundig in orde is.

We zoeken nu nog een hulp voor de penningmeester, die dan tot taak krijgt de boekhouding te doen. Voorlopig is dat vrij eenvoudig denk ik.

 

Bewoners die ook aspirant lid willen worden verzoeken we om dat aan te geven met een mailtje naar Ad.

 

Binnenkort wordt er, nu er een coöperatie is, een intentieovereenkomst gemaakt tussen de Gemeente, Karel Bolbloemen en Buurtwarme Enkhuizen.

 

De overeenkomst houdt in, dat er In de intentiefase gezamenlijk onderzocht wordt of Partijen tot een voor alle partijen gewenst, door de buurt gedragen en economisch haalbaar wijkuitvoeringsplan aardgasvrij kunnen komen (het Project). Op basis van dit wijkuitvoeringsplan wordt Buurtwarmte in staat gesteld om samen met partners en financiers verder invulling te geven aan het verduurzamen van de buurt.

En daarbij horen dan natuurlijk enkele afspraken.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur en de werkgroep, Ad Verhage