Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief 5

Beste mensen,

 

Even bijpraten:

 

Waar zijn we druk mee momenteel:

 1. Subsidies

de aanvraag voor de verschillende subsidies. Daarvoor komen we toch wel 1 x per week in verschillende samenstellingen bij elkaar (life en virtueel). Bij die aanvragen horen ook bijvoorbeeld offertes van verschillende werkzaamheden zoals het maken van een ontwerp voor het leidingnet en  het inventariseren van alle huizen op het gebied van energieverbruik, mogelijke verbeteringen aan de isolatie, plaatsingsmogelijkheden voor de warmtepomp (ook wel booster genaamd) enz. En ook financiële berekeningen om vast te stellen hoe hoog de zogenaamde onrendabele top is (hoeveel subsidie we moeten krijgen om het betaalbaar te laten zijn). Daarnaast moet er ook een communicatieplan gemaakt worden om voldoende mensen in de wijk enthousiast te maken.

Dank zij de assistentie van de gemeente is het behapbaar.

 

 1. Toekomstvisie

Onlangs zijn we begonnen aan het ontwikkelen van een toekomstvisie: hoe robuust is het plan en welke risico’s lopen we en hoe gaan we het organisatorisch inrichten bijvoorbeeld.

Daarbij hoort ook dat we een entiteit nodig hebben, een organisatie, een coöperatie.

 

 1. Cooperatie

We hebben bedacht, dat het beste is om een coöperatie van buurtbewoners op te richten.

Die is nodig in verband met de subsidieaanvragen. Het wordt een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat leden van de coöperatie nooit meer geld kunnen kwijtraken dan dat ze aan de coöperatie hebben verstrekt. De bewoners in de wijk kunnen er lid van worden. Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 25.

Als naam hebben gekozen voor Buurtwarmte Enkhuizen U.A. en het doel hebben we omschreven als “de coöperatie heeft ten doel om wijken in Enkhuizen e.o. te verduurzamen op het gebied van warmte en koude met opwekking van duurzame energie in de ruimste zin van het woord.”

Voel je vrij om te reageren op bovenstaande. Als het notarieel is vastgelegd is het moeilijker om te veranderen.

Als je aspirant lid wil worden, meld het dan svp. U hoeft de € 25 pas te betalen na oprichting van de coöperatie.

 

 1. Geld

We zoeken ook nog een financiële bijdrage voor de aanvulling van de subsidie van de Provincie. Van de Provincie krijgen we namelijk maximaal 2/3 vergoed van de aanvraag. Wat we nog moeten aanvullen is € 35000. Die hebben we nog niet gevonden.

 

 1. Bijeenkomst

In de vorige nieuwsbrief hebben we vermeld, dat we begin september een life bijeenkomst zouden organiseren voor de hele buurt. En we deden de oproep of iemand daar bij wilde helpen. Daar is geen reactie op gekomen. Ons ontbreekt momenteel de tijd om het zelf op te pakken.

 

 

 

 1. Vertrouwen

 

Beste buurtgenoten, we krijgen er steeds meer vertrouwen in dat het aanleggen van een warmtenet in onze wijk niet zo’n gek idee is:

 1. Ons plan past in de subsidievoorwaarden van Rijk en Provincie (geen garantie),
 2. De Gemeente Enkhuizen staat er achter en wil het als kansrijke wijk aanmerken,
 3. De verwarming met restwarmte en aquathermie wordt steeds positiever beoordeeld,
 4. De aanleg van een gezamenlijk warmtenet is goedkoper dan dat we allemaal zelf in onze duurzame warmte voorzien.
 5. Omdat we veel dingen zoals woningscans, isolatie, aanschaf en plaatsing van warmtepomp gezamenlijk kunnen doen wordt het goedkoper en het kost veel minder tijd.

 

 1. Dringende oproep

Wat we nog missen zijn wijkbewoners die met raad en daad willen helpen.

Helpen bij communicatie bijv.: buren enthousiasmeren (dat kan iedereen), nieuwsberichten maken en sturen, bijeenkomsten organiseren.

Helpen bij de verslaglegging en straks een penningmeester voor de registratie van de inkomsten (en uitgaven).

 

 

Alternatief?

Wat is het alternatief als we het niet gezamenlijk oppakken?

Dat we het allemaal individueel zelf doen of

Dat te eniger tijd Alliander of HVC langskomt om te zeggen wat ze gaan doen en hoeveel het kost.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het warmteteam:

 

Ad Verhage, De Gouw 32  verhage.ad@gmail.com   Mob. 06 51 58 23 18