Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief 3

Warmtenet in de Gommerwijk haalbaar.

Aan de 40 belangstellenden voor het warmtenet in de wijk Gommerwijk waarvan we een emailadres hebben.

 

Inleiding

Beste lezers,

zoals jullie allen wel weten heeft de Buurtwarmte projectgroep de afgelopen tijd onderzocht hoe een warmtenet mogelijk gemaakt kan worden. Vorige week is de haalbaarheidsstudie naar een warmtenet in onze wijk door technisch adviesbureau VHGM opgeleverd.

 

Het rapport in het kort

De uitkomst is positief:

Bij Karel Bolbloemen is voldoende (rest)warmte beschikbaar om ca 250 woningen in de wijk te verwarmen.

Een deel van de warmte is overschot van het productieproces bij Karel Bolbloemen en een ander deel moet in de zomer aan de bron worden toegevoegd uit de nabijgelegen sloot.

Een Back up is er in de vorm van een grote gasgestookte ketel, die kan bijspringen als er een storing is vanuit de bron en/of als het heel koud is (-10 gr. C en lager).

Technisch is het dus mogelijk maar helaas financieel zonder subsidie niet haalbaar (betaalbaar).

We zijn uitgegaan van een warmtenet met lage temperatuur omdat dit in onze situatie het voordeligst is qua aanleg en de mogelijkheid biedt om in de zomer de huizen te koelen en die warmte aan de bron toe te voegen.

 

Het vervolg

Vrijdagavond 28 mei geven we via zoom een toelichting op de stand van zaken en wat we verder van plan zijn.

Als u zich aanmeldt sturen we een uitnodiging met link naar de zoombijeenkomst.

De komende tijd gaan we onderzoeken of we voldoende subsidie kunnen verkrijgen zodat het ook betaalbaar wordt. Eén van de mogelijkheden is een subsidie die moet worden aangevraagd door de Gemeente Enkhuizen. Andere mogelijkheden worden gezocht en onderzocht.

 

Draagvlak en meehelpen

Draagvlak in de wijk is heel belangrijk zowel voor het mogelijk toekennen van subsidie als voor de kansen voor het project. Er zijn nu 40 mensen uit de wijk die hebben laten weten op de hoogte te willen blijven.

Daarnaast is het noodzakelijk dat mensen zich aanmelden om de werkgroep te versterken.

Want het uitgangspunt is, dat het een project wordt van, door en voor de wijk.

Laat het s.v.p. ook aan uw buren en kennissen weten.

Iemand die bijvoorbeeld de communicatie en de verslaglegging voor zijn rekening wil nemen.

 

Resultaat en aanpassingen

Na realisatie van het warmtenet kunnen alle huizen in de wijk duurzaam verwarmd worden.

In de huizen moeten daarvoor ook aanpassingen plaatsvinden. Een volgend onderzoek moet uitwijzen wat er gedaan moet worden en bij wie.

 

Uitgangspunt blijft bij alles wat we doen, dat het betaalbaar en aantrekkelijk moet zijn voor de bewoners.

 

Dan nog een mededeling van de gemeente:

De drie samenwerkende gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland zet de komende jaren allerlei stappen om op termijn over te gaan naar duurzame energiebronnen. We vinden het daarom belangrijk om inwoners regelmatig te informeren zodat zij mee kunnen denken. Zo ook over de Transitievisie Warmte. Wilt u daar meer over weten? U bent van harte welkom op één van de digitale informatieavonden in mei of juni.

Je kunt je voor 1 van de avonden (of meerdere) opgeven via een van de onderstaande links. Zie ook daar voor verdere informatie over de bijeenkomsten.

 

https://www.stedebroec.nl/informatieavond-transitievisie-warmte

https://www.enkhuizen.nl/informatieavond-transitievisie-warmte

https://www.drechterland.nl/informatieavond-transitievisie-warmte

 

Met vriendelijke groet,

 

De werkgroep.

22 mei 2021