Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief 22 – December 2023

In deze editie:

 • Van het bestuur:
  • Overeenkomst met Karel Bolbloemen krijgt vorm
  • Het financiële plaatje tegen het licht gehouden
  • Het startcontract: wat is dat?
  • BV in oprichting
  • Huurders gaan ook betrokken worden
  • Werk aan onze winkel: help mee
 • Nieuwe website Buurtwarmte Enkhuizen
 • Agenda

Van het bestuur

Het bestuur werkt gestaag door aan de realisatie van het warmtenet in onze buurt:

Karel Bolbloemen

Met Karel Bolbloemen (KBB) wordt gesproken over de overeenkomst waaronder de warmteleverantie moet gaan plaats vinden. Een termijn van tenminste 15 jaar moet Buurtwarmte de zekerheid geven dat we onze huizen kunnen blijven verwarmen met het warmtenet. De leveringszekerheid zal dan alleen maar toenemen. KBB wil zich in principe wel vastleggen op een termijn van 15 jaar, maar kan uiteraard geen 100 procent garantie geven dat het tot die tijd nog steeds rendabel opereert. Overmacht en calamiteiten kunnen nu eenmaal altijd een reden zijn voor problemen in de levering.  Buurtwarmte heeft uiteraard wel een noodplan voor als dit onverhoopt toch gebeurt.

Na 2030 moet de gemeente stappen zetten om alle wijken van het gas af te krijgen voor 2040. Tegen 2040 zal er in de ons omringende buurten dus hard gewerkt worden aan aardgasvrije alternatieven en ligt het  voor de hand dat we in een groot warmtenet opgaan. Tot die tijd blijven we de voorloper in Enkhuizen die op actieve steun van de gemeente kan rekenen.

Financiën en het aanbod

In januari (bij de ALV) wil Buurtwarmte een (voorlopige) uitkomst hebben van het businessplan, zeg maar de meerjarenbegroting en winst/verlies-rekening. Sommige posten zullen dan nog onzeker zijn. Zo zullen nog niet alle bouwkosten precies bekend zijn, aangezien het bouwteam komend voorjaar opnieuw de aanleg gaat begroten. Ook over de inkomstenkant, het maandelijkse vastrecht dat door bewoners betaald gaat worden, is er onzekerheid. Een rendabel vastrecht bedrag (wat nog steeds goedkoper zal zijn dan verwarmen op gas!) ligt mogelijk hoger dan het maximaal toelaatbare. De ACM (de Autoriteit Consument en Markt) heeft voor ons type warmtenet (Zeer Lage Temperatuur, ZLT) een vrij laag maximum bedrag vastgesteld. De ACM doet dit om te voorkomen dat de consument wordt overgeleverd aan de willekeur van de markt. ZLT warmtenetten kunnen evenwel moeilijk rendabel draaien bij het huidige maximum. We hebben de ACM daarom benaderd met een verzoek de maxima te herzien en een uitzondering toe te staan. De kans dat de ACM hier zomaar gehoor aan geeft is klein. Niettemin staan ze open voor een discussie met ons businessplan als uitgangspunt. Er is dus nog hoop dat we op dit vlak ruimte krijgen om rendabel ons warmtenet te kunnen exploiteren. Anders moeten we kijken naar alternatieven.

Het businessplan wordt momenteel beoordeeld door adviesbureau Impuls. In feite geven zij een second opinion over het werk van adviesbureau DWA en de keuzes die Buurtwarmte heeft gemaakt.

Hoor wie klopt daar…

Zoals al aangekondigd is het plan om in het voorjaar langs de deur te gaan met een startcontract. Gezien de voorlopigheid van het businessplan gaan we in het aanbod ontbindende voorwaarden opnemen. Als het definitieve aanbod afwijkt (duurder is) kan het contract ontbonden worden. Ook afwijking van de aanpak kan een reden zijn om het contract te ontbinden. Omdat we onder grote tijdsdruk staan (per 1 juli moeten we voldoende getekende contracten hebben) is dit een praktische oplossing om tijd te winnen en ondertussen een betrouwbaar businessplan op te stellen.

De organisatie

Momenteel wordt door Jos Oud en Wim Hink gewerkt aan het oprichten van een BV. Deze BV wordt eigendom van Buurtwarmte Enkhuizen en moet de bouw van het warmtenet en mogelijk ook de exploitatie ervan gaan beheren. Het oprichten van een BV wordt gezien als dé oplossing op juridisch en fiscaal vlak.

Huurders in de wijk

Het overleg met Welwonen over het aansluiten van huurhuizen is opnieuw opgestart. Het betreft de woningen in het Zwanenland, en enkele huurwoningen op de Kweekwal. Zwanenland is inmiddels door Schouten Techniek beoordeeld en kan technisch gezien aangesloten worden op het warmtenet. Met Welwonen moet nu overlegd worden hoe we deze samenwerking zien.

Hulp blijft welkom

Kortom: er is volop actie. We werken aan een razend interessant project dat landelijk tot de voorlopers behoort. Er is een leuke club bewoners die zich met plezier inzetten voor dit unieke project.

Heb je interesse om een steentje bij te dragen? Neem contact met ons op.

Nieuwe website Buurtwarmte Enkhuizen

Met behulp van ontwerpbureau Normedia is een nieuwe website gebouwd. Centraal staat onze boodschap: Buurtwarmte wil een warmtenet, en de buurt gaat ervoor zorgen dat het er komt.

Op de website kan je terecht voor informatie over de techniek, de betrokken mensen en onze partners. Er staat een uitgebreide lijst van antwoorden op vele vragen die reeds door bewoners zijn gesteld.  De tijdlijn geeft aan wat al gedaan is en wat onze planning is.

Agenda

18 januari 2024: ALV, Apostolische Kerk, Schans 1

Februari – juni : benaderen wijkbewoners met aanbod

 

 

Websites

Inspiratie of informatie nodig?

Milieu Centraal Allerlei praktische informatie

Energie Samen

Samen en Duurzaam Wat doen de SED gemeenten?

Ramplaankwartier Haarlem

Contact met Buurtwarmte: email