Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief 21

 

In deze editie:

  • Van het bestuur
  • Professionalisering Buurtwarmte Enkhuizen van start
  • Agenda

 

Van het bestuur

Einde voorbereiding in zicht?

 

De wereld om ons heen verandert voortdurend. Sinds de intentieverklaring tussen BWE,  Karel Bolbloemen (KBB) en de gemeente getekend werd in januari 2022, is de energiemarkt volledig op zijn kop gezet. Dit was ook aanleiding om samen met KBB de samenwerking te herzien en nieuwe intenties uit te spreken. Dit is nog steeds gaande maar het zal de basis van het uiteindelijke contract met KBB gaan worden.

BWE en KBB willen nu een stip aan de horizon zetten: in de zomer volgend jaar (2024) moet duidelijk zijn of we voldoende bewoners meekrijgen om te besluiten het warmtenet te gaan aanleggen. Dat betekent dat we nu veel dingen moeten gaan regelen. Het rekenwerk afronden, contracten opstellen, een aanbod opstellen, bewoners gaan benaderen, etc.

Neemt niet weg dat dit een positieve stap is voor de afronding van de voorbereidende fase.

Deze zomer is er ook veel werk verricht aan sommige details van de voorbereiding. Zo werd  de beste beheersstructuuruitgezocht zowel in juridisch als belastingtechnisch opzicht. Vorig jaar was het voorstel in de ALV aangenomen om een BV op te richten. Omdat er nog wat twijfel was  heeft Vincent van Bentum met hulp van onder meer Bijwoestenburg (boekhoudbureau) en Olenz notarissen in Veenendaal, gespecialiseerd in beheerstructuren voor warmtetransitie-projecten, laten checken of dit de juiste keuze was. Het opzetten van een BV blijkt de beste oplossing.

Met het terugtreden van onze voorzitter en bestuurslid, Ad Verhage, is er een vacature voor deze positie. Johan Wempe heeft de rol van voorzitter ad-interim op zich genomen, maar dat zal eindig zijn.

Mocht iemand een geschikte voorzitter kennen (mag ook jezelf zijn) laat het ons weten.

Marcel Kelfkens heeft zich aangemeld om de communicatie van BWE ter hand te nemen. De website wordt gemoderniseerd  en overzichtelijker en interactiever gemaakt. Ook de nieuwsbrieven krijgen een nieuw jasje, zoals u al gemerkt heeft.

 

Een virtuele centrale in de wijk?

Een belangrijk idee dat het bestuur onderzoekt is het ontwikkelen van een eigen stroomvoorziening voor het aan te leggen warmtenet. Met behulp van nieuw te plaatsen zonnepanelen, mogelijk zelfs aangevuld met enkele kleine windmolen (tot 15 meter hoog) en een batterij kunnen we misschien onze eigen stroom opwekken. Waarom zou je ook niet de zonnepanelen van de buurt verbinden met die batterij? Dan ontstaat een virtuele elektriciteitscentrale. Het is nog maar een idee. Het is wel een idee dat we snel willen onderzoeken. Het drukt de prijs van het warmtenet en maakt het nog duurzamer.

 

Hulp blijft welkom

Kortom: er is volop actie. We werken aan een razend interessant project dat landelijk tot de voorlopers behoort. Er is een leuke club bewoners die zich met plezier inzetten voor dit unieke project.

 

Heb je interesse om een steentje bij te dragen? Neem contact met ons op.

 

Professionalisering Buurtwarmte Enkhuizen van start

Buurtwarmte Enkhuizen (BWE) bevindt zich in een nieuwe fase waarin professionalisering van essentieel belang is. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een ervaren en gedreven projectleider om ons te helpen bij de bouw van ons warmtenet. De projectleider speelt een cruciale rol in de realisatie van ons ambitieuze plan.

Per 1 september is Rob Kuipers aangesteld als projectleider. Met de aanstelling van Rob maakt Buurtwarmte een serieuze stap op weg naar professionalisering, een noodzakelijke stap voor ons project.

 

Rob is inmiddels met prepensioen en werkte bij ABN-AMRO o.a.in het gebouwenbeheer. In deze functie was hij verantwoordelijk voor de inkoop en beheer van alle technische contracten voor de grote panden en heeft een brede technische kennis op gebied van elektrotechniek, regeltechniek, werktuigbouw en bouwkunde. In de opstartfase van ons warmtenet-project heeft Rob meegeschreven aan de subsidie aanvraag. De toekenning hiervan bracht de realisatie van het warmtenet binnen handbereik.

Rob heeft een grootte affiniteit met duurzaamheid en heeft ervaring met verschillende verduurzamingsprojecten bij ABN-AMRO. Hij is terdege bekend met ons project en kent de achtergrond en onze strategie. Belangrijk is ook dat we hem in staat achten mensen bij het project te betrekken. Daarmee is hij ons inziens zeer geschikt voor deze rol.

De projectleider is verantwoordelijk voor de volgende taken:

–       Het organiseren van en deelnemen aan vergaderingen van het bouwteam

–       Het zorgen voor afstemming met de gemeente: we moeten voldoen aan de subsidie-eisen die de gemeente namens het Rijk aan het project stelt.

–       Het ondersteunen van het bestuur van BWE met betrekking tot de bouw van het warmtenet.

–       Het opzetten en uitvoeren van het financiële beheer van het bouwproces.

We zullen nog veel van Rob vernemen in de komende tijd, en we wensen Rob veel succes in deze functie.

Agenda

 

18 januari 2024: ALV, Apostolische Kerk, Schans 1

Februari – juni : benaderen wijkbewoners met aanbod

 

Websites

Inspiratie of informatie nodig?

 

Milieu Centraal Allerlei praktische informatie

Energie Samen

Samen en Duurzaam Wat doen de SED gemeenten?

Ramplaankwartier Haarlem

 

Contact met Buurtwarmte: email