Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief 19

 

 Nieuwsbrief mei 2023

Met informatie over de ontwikkelingen in verband met de aanleg van een warmtenet van, voor en door de bewoners van Gommerwijk ZW

 

Klankbordgroep van start. Meld je ook aan! 

Onlangs (26 april) kwam de klankbordgroep, aangevuld met enkele actieve bewoners bijeen om met het bestuur van gedachten te wisselen. Dit keer ging het over de professionalisering van het Buurtwarmte-project. Een belangrijke stap voor de verdere ontwikkeling van ons warmtenet.

Momenteel zijn er geregeld onderwerpen waar het bestuur de input van de bewoners bij kan gebruiken, om ervoor te zorgen dat het draagvlak zo groot mogelijk blijft. Er moeten belangrijke keuzes gemaakt worden, over zaken waar we misschien wel 20 jaar mee vooruit moeten.

Laat het bestuur niet in de kou staan (!) en meld je aan voor de volgende bijeenkomst, 25 mei, 19:30.

Ook is opnieuw vastgesteld, dat we nog steeds als uitgangspunt hebben dat we het als buurt willen doen en dat het dus een warmtenet wordt van, voor en door de bewoners. En niet een warmtenet dat als afdeling van de gemeente fungeert of van een winstgerichte onderneming zoals bijvoorbeeld Vattenfall.

Het gaat om een erg interessant project, we bevinden ons in de voorhoede van Nederland, er is veel enthousiasme, we denken daarom dat we het beste onze eigen organisatie tijdelijk kunnen versterken door het aantrekken van enkele mensen die dit als een normale baan kunnen doen. Uiteraard hebben we dan het liefste betrokken mensen uit de buurt of uit Enkhuizen. In de begroting is daar ook ruimte voor.

Vandaar dat besloten is:

  1. iemand te zoeken die als kwartiermaker of manager alle lopende zaken behartigt. Deze man of vrouw is daar de eerste tijd wel 2 à 3 dagen per week mee bezig en zou zo mogelijk uit onze wijk of uit het SED gebied moeten komen. Een advertentie daarvoor verschijnt eerst in de nieuwsbrief en daarna in een regionaal blad.
  2. Iemand die ons in het Bouwteam kan vertegenwoordigen (soms ook wel directievoering genoemd) . Het liefst ook weer iemand uit de wijk, maar we leggen daarvoor ook contact met enkele bureaus of personen die daarin gespecialiseerd zijn. Beide functies op tijdelijk basis.
  1. Tevens is het vereist dat er meer bestuurskracht komt.

 

Waar we momenteel mee bezig zijn met hulp van een jurist, notaris, fiscalist, ingenieursbureau DWA e.a:

  1. Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met de gemeente waarin o.m. beschreven wordt onder welke voorwaarden de PAW subsidie kan worden overgedragen aan Buurtwarmte en waar de gemeente en Coöperatie Buurtwarmte zich aan te houden hebben gedurende de tijd van het warmtenet.
  2. De Bouwteamovereenkomst met de beoogde partners bij de aanleg van het Warmtenet met daarin hun en onze verplichtingen. Een onderdeel daarvan is het Programma van Eisen (PvE), zowel op functioneel (wat we er van verwachten) als op technisch (waar het technisch aan moet voldoen) gebied.
  3. De Businesscase voor zowel Buurtwarmte, de bewoners en Karel Bolbloemen, waarin alle uitgangspunten van bijv. verwachte investeringen, warmtebehoefte, prijsstijgingen, elektriciteitsverbruik, enz. en tenslotte de verwachte uitkomst wordt weergegeven. Hoewel er nog vraagstukken zijn, zijn we nog steeds positief over de verwachte uitkomst.
  1. Fiscale en administratieve vraagstukken en met als gevolg daarvan ook organisatorische vraagstukken.

 

Daarnaast hebben Martin, Vincent en Ad een bezoek aan WarmHeeg, een zuster coöperatie in Heeg, gebracht.

Voortgang Hoomdossier 

De data zijn compleet voor 66 huizen, en aan 14 huizen wordt nog gewerkt. We laten het hier voorlopig bij. Op basis van deze gegevens kan de installateur een wijkbenadering maken.

Buurtwarmte gaat overigens pas opdracht geven tot aanleg van het warmtenet als voldoende bewoners gegevens hebben aangeleverd en definitief te kennen hebben gegeven dat ze willen aansluiten.

We verwachten dat er makkelijker gegevens verkregen gaan worden van de resterende huizen, naarmate er meer bekend is over het aanbod. Tevens gaan we kijken of de aanmelding iets makkelijker gemaakt kan worden. Voor sommige mensen is dit echt een drempel.

Als het voorlopige aanbod bekend wordt gaan we de gegevensverzameling weer met nieuwe energie aanpakken.

Leer mij de buurt kennen! 

De energiecoaches zijn heel actief de buurt doorgegaan om de bewoners te helpen met de verduurzaming van hun huizen. Dat zijn zogenaamde no-regret maatregelen: maatregelen die in alle gevallen gunstig uitpakken ongeacht met welke bron je gaat verwarmen.

Tegelijkertijd is ook veel informatie verzameld om te komen tot een goede berekening van een aanbod voor aansluiting op het warmtenet.

Zo blijkt 53% te koken op inductie, wat iets meer is dan het landelijk gemiddelde.

In 33% van de huizen is het oude dubbel glas van de bouw vervangen door veel beter HR++ glas. 15% heeft dit ook in slaapkamers gedaan, waarmee de isolatie van het totale huis verder verbeterd is.

Vrijwel iedereen verwarmt nog op gas, en we verstoken daarbij gemiddeld 1234 m3 per jaar. In een klein aantal huizen verwarmt men bij met infraroodpanelen of een Airco, wat het gasverbruik flink kan verlagen. Zolang we nog kunnen salderen blijft dit aantrekkelijk. Er zijn ook drie hybride warmtepompen in de buurt actief.

In 33% van de huizen ligt vloerverwarming. Vloerverwarming is erg efficiënt en is een goede combinatie met de lage temperatuur van het warmtenet dat we hopen aan te leggen in de buurt.

Een mooie opsteker is het percentage zonnepanelen: 68 % van de leden heeft zonnepanelen, en er ligt een totaal vermogen van bijna 200.000 Watt, met een geschatte jaaropbrengst van 180.000 kWh. Op de daken van koopwoningen in Nederland ligt slechts in 35% van de gevallen zonnepanelen.

De 51 huizen met panelen kunnen 66 huizen in de buurt van stroom voorzien. Een mooi resultaat. De leden in de buurt zijn dus heel goed op weg om de buurt duurzamer te maken.

Door: Marcel Kelfkens, Energiecoach Buurtwarmte Enkhuizen

In de planning 

Vanwege fiscale redenen geeft het meer zekerheid om de subsidies in een Stichting te ontvangen dan direct in de uitvoerende BV. Vandaar dat we van plan zijn om binnenkort zowel een Stichting als een BV op te richten. De Stichting is een dochter van de coöperatie en de moeder van de BV, alles met een meerderheidsbelang van de coöperatie. De statuten zijn in voorbereiding.

We zoeken 2 normaal betaalde krachten. 

Bij de verdere ontwikkeling en het tot stand brengen van het warmtenet hebben we nodig. 

– een kwartiermaker/manager .

– Een technische man die in het Bouwteam Buurtwarmte vertegenwoordigt en het warmtenet mee helpt vorm geven. 

 

Het liefst zijn het bewoners uit de wijk of anders iemand uit het SED gebied. 

Het gaat om in totaal 2 tot 4 dagen per week. 

Daarnaast moet het bestuur versterkt worden: 

Daarvoor zoeken wij liefst uit de wijk mensen voor diverse functies. 

En in verband met de oprichting van de Stichting en de BV hebben we ook daar bestuurders voor nodig. 

Neem a.u.b. contact op als je interesse hebt in of informatie wil over één van deze functies. 

Namens het Bestuur,

Ad Verhage (06-51582318)

Enkhuizen 10-5-23

© 2021 – 2023 BuurtwarmteEnkhuizen