Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief 18

Beste mensen,

Stand van zaken 

Eerst maar het goede bericht:

*Er is nu een schetsontwerp voor het leidingnet, met een bijbehorende schetsontwerpprijs. Een prachtig overzicht met allerlei kleuren. Daarop is te zien op welke plaats in de straat, trottoir of berm men verwacht de leidingen te gaan leggen. Wel moeten er nog proefsleuven gegraven worden om te kijken of het wel kan wat men bedacht heeft. Ook is te zien waar er overlast van het graafwerk te verwachten valt. Andere coöperaties met dezelfde initiatieven hebben ons gewaarschuwd om de bewoners er vooral op voor te bereiden dat graafwerk in de straat onvermijdelijk tot overlast leidt. Dan weet u het maar.

Het andere minder goede bericht:

*De verdere voorbereiding van het project, zoals de businesscase, met daaraan gekoppeld de berekening van het aanbod, de organisatievorm i.v.m. belastingen, het voorbereiden van een back-up bron, overeenkomsten met gemeente en bouwteam enz., loopt vertraging op mede ook door de te kleine organisatie.

Buurtcafé 

N.a.v. ervaringen bij andere energie coöperaties zijn we vorig jaar ook begonnen met een maandelijks Buurtcafé. Naar nu blijkt is er niet zo veel belangstelling voor. Vandaar dat we het een paar keer overslaan. Voor alle vragen over het warmtenet kan men terecht bij de energiecoaches, de wijkambassadeurs en bij Ad Verhage (verhage.ad@gmail.com).

 

Van wie wilt u in de toekomst afhankelijk zijn voor uw verwarming? 

Van de gemeente? Van een warmtebedrijf? Van een energiebedrijf? Of: van Buurtwarmte?

In gesprekken met bewoners merken de coaches nogal eens dat men zich zorgen maakt over ‘afhankelijkheid’. Momenteel zijn we vrijwel allemaal afhankelijk van een gasleverancier. Hoe wordt dat in de toekomst?

Er zijn nogal wat opties, en bewoners willen zich het liefst niet uitleveren aan een monopolist.

Wat wordt het alternatief als we van het gas afgaan?

In principe zijn er vijf opties:

– De gemeente legt een warmtenet aan en gaat dat beheren of besteedt het beheer uit aan een commerciële partij, dat wil zeggen, een groot energiebedrijf.

– Een commerciële partij legt een warmtenet aan. Dit zal een groot energiebedrijf zijn.

– Je neemt een all-electric (hoog vermogen) warmtepomp. Momenteel kan je zonder al te veel kosten en met zonnepanelen je verbruik in de winter ‘wegsalderen’ . Die regeling zal verdwijnen. Dure stroom in de winter en een zeer hoog stroomverbruik maakt dit in de toekomst een dure optie

– Je legt zelf een warmtebron aan en je isoleert je huis optimaal. Niet iedereen zal de investering willen of kunnen doen.

– Of: je neemt een betaalbare aansluiting op het warmtenet van Buurtwarmte, met een laag- vermogen warmtepomp, met een laag stroomverbruik. Met de andere wijkbewoners beheer je de Energie-coöperatie, zonder winstoogmerk.

Wat kiest u? Laat u horen op energiecoach.bwe@gmail.com

 

Hoomdossier: 80 bewoners gingen u al voor 

De energiecoaches zijn de laatste weken druk bezig om de leden te benaderen ter voorbereiding op een aanbod voor aansluiting op het Buurtwarmtenet. Hiervoor worden o.a. gegevens verzameld in het Hoomdossier waarmee de installateur het aanbod berekent.

Op basis van het gasverbruik, het verwarmingssysteem en de staat van de woning wordt het vereiste vermogen van de warmtepomp bepaald. Gegevens over het warmwaterverbruik worden gebruikt om de omvang van het boilervat te bepalen.

Bent u nog niet benaderd door een energiecoach, maar wilt u graag zo snel mogelijk aansluiten, neem dan contact op: energiecoach.bwe@gmail.com

Heeft u al van een energiecoach een link naar het Hoomdossier ontvangen, vul dit dan zo snel mogelijk in.

 

Bij Buurtwarmte Enkhuizen geen hoge kosten voor warmtenet 

Heeft u ook vragen n.a.v. de uitzending door RADAR? 

In de uitzending van RADAR op 6 maart jl. bleek dat een warmtenet bij diverse energieleveranciers duurder was dan een gasaansluiting. Bij ons warmtenet is dat niet het geval! Dat komt doordat de situatie totaal niet vergelijkbaar is, ook al klinkt het misschien wel hetzelfde. Wij leggen het uit!

HT warmtenetten worden afgerekend per gigajoule 

In het voorbeeld van RADAR berekenen die energieleveranciers hun klanten een warmteprijs die is gekoppeld aan de gasprijs en wordt afgerekend per gigajoule. Dat komt doordat dit warmtenet een HT (hoge temperaturen) warmtenet is, waarvoor het maximumtarief jaarlijks (1 x per jaar) wordt vastgesteld door de ACM.

Niet meer betalen dan dat je voor je gasrekening betaalt! 

Wij leveren laagwaardige warmte, waarvoor wij geen tarief per gigajoule in rekening mogen brengen. Buurtwarmte Enkhuizen mag alleen een bedrag voor vastrecht in rekening brengen, plus eventueel de huur van apparatuur (zoals bv de warmtepomp). Onze prijzen zijn transparant en gekoppeld aan het vermogen van de warmtepomp. Het uitgangspunt is dat de kosten voor u als bewoners niet hoger worden dan dat u nu voor gas betaalt!

Wat is er anders aan ons warmtenet? 

Ons plan is om een ZLT (zeer lage temperaturen) warmtenet te realiseren. Dat is niet alleen héél efficiënt, maar het voordeel is tevens dat wij, én U, zelf eigenaar zijn! Wij zijn niet afhankelijk van energiemaatschappijen die ons de wil opleggen, maar realiseren dit samen met de bewoners. Bovendien kunnen wij de woningen met het zelfde systeem in de zomer koelen.

Ons warmtenet is efficiënter dan lucht/water warmtepompen! 

Onlangs stond er ook een artikel in het Noord-Hollands Dagblad, betreffende een onderzoek dat warmtepompen vervuilender zijn dan eerder werd gedacht. Dit artikel gaat over een ander warmtepomp-systeem! Lucht/water warmtepompen halen hun warmte uit de lucht en gebruiken daarvoor veel meer stroom dan een water/water warmtepomp. Ons systeem wordt opgezet met een water/water warmtepomp. Die haalt warmte uit de bodem, of de sloot, en werkt met een aanvoertemperatuur van maar 12 graden.

Onze energiecoaches helpen u op weg 

Iedereen die lid is van onze coöperatie kan kosteloos gebruik maken van een energiecoach. De energiecoach helpt u op weg bij het verduurzamen van uw woning en het besparen van kosten op energie. Tevens kan hij/zij u vertellen wat er nodig is om met uw woning deel te nemen aan dit warmtenet. Een energiecoach vraagt u aan door een e-mail te sturen naar: energiecoach.bwe@gmail.com

Meld u aan als lid van de Coöperatie Buurtwarmte Enkhuizen 

Bij ons staat voorop dat wij als buurt (gezamenlijk) een financieel interessant warmtenet realiseren, dat niet alleen goed is voor het milieu, maar óók fijn is voor de bewoners! Inmiddels zijn 120 huishoudens al lid geworden van onze coöperatie. Wilt u ook lid worden? Ga dan naar onze website: https://www.buurtwarmteenkhuizen.nl/aanmelden

Heeft u verder nog vragen over dit artikel, of technische vragen over ons warmtenet? Stuur dan een e-mail naar energiecoach.bwe@gmail.com

Animatiefilmpje 

Het bureau Bord en Stift is een bureau dat organisaties wil helpen die de wereld een stukje mooier willen maken. Dit bureau heeft voor ons voor een vriendenprijs een animatiefilmpje gemaakt, met als doel om op een moderne wijze uit te leggen wat ons initiatief inhoudt. Bekijk het hier: Zo werkt ons warmtenet (klik op Buurtwarmtenkhuizen.mp4 en vervolgens preview om het af te spelen).

Jaarvergadering 

Op 20 april a.s. om 19.30 uur houden we de jaarvergadering in het gebouw van de Apostolische Gemeenschap aan de Schans.

Op de agenda staan o.a. bespreking van de jaarcijfers, verkiezingen, stand van zaken en komende activiteiten.

Ad Verhage namens

Het bestuur 30-3-23