Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief 12

29-08-2022

 

Informatiedag 3 september

 

Op 3 september is er een informatiedag over het buurtwarmtenet van Buurtwarmte Enkhuizen. We hebben er voor gekozen iedereen in de wijk via brief uit te nodigen en de leden ook nog digitaal, zodat we zeker weten dat iedereen geinformeerd is. Op 3 september dus, van 10.00 uur tot 17.00 uur in het kerkgebouw van het Apostolisch Genootschap, Schans 1.

Op deze dag worden verschillende apparaten die te maken hebben met de omschakeling naar het warmtenet, zoals een afgifteset en een warmtepomp, tentoongesteld en voorzien van deskundige informatie.

Om 11.00 uur en 14.00 uur zijn er presentaties over de werking van het warmtenet en wat er nodig is voor de omschakeling. Verder worden bezoekers geïnformeerd over de huidige stand van zaken van het warmtenet. Vanzelfsprekend is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Tijdens deze dag bestaat ook de mogelijkheid om aan te geven geïnteresseerd te zijn in verschillende vormen van isolatie en/of andere vormen van verwarming. Te denken valt bijvoorbeeld aan HR ++/triple gas, vloerverwarming en inductiekoken. Dit als eerste aanzet voor gezamenlijke offerteaanvragen.

HR ++ en triple glas

Een tiental woningen in de wijk, zijn bezocht door een werknemer van DWA samen met Martin de Boer en Nico Ootes. Uitgangspunt daarbij was zicht te krijgen op de staat van de isolatie van een dwarsdoorsnede van de woningen en het inzicht vergroten op hoe aanpassingen het beste plaats kunnen vinden. Daarbij zijn de eerder gemaakte warmtescans geanalyseerd in relatie met bouwtekeningen en andere beschikbare informatie. De samengevatte analyses zijn net binnen en gaan vertaald worden in begrijpelijke taal. Wat over de hele linie nu al opvalt is, dat er winst gehaald kan worden met isolatie door middel van HR ++ of triple glas.

Team gezamenlijke offerteaanvraag

Ina Oranje en Cees Miedema zijn begonnen met de inventarisatie van bedrijven die in aanmerking zouden kunnen of willen komen om de woningen in onze wijk te verduurzamen. Denk bijvoorbeeld aan isoleren van ramen, wanden en daken, vloerverwarmingen of zonnepanelen. Met als doel om bij een gezamenlijke offerte korting te kunnen krijgen en om te weten dat we met betrouwbare leveranciers te maken hebben. Zonder dat de bedrijven een alleenrecht krijgen, want iedereen moet vrij blijven in wat en bij wie het iets wil aanschaffen. Tegelijkertijd kan de coöperatie over de producten die geleverd worden via gezamenlijke offertes, geen garantie geven of er verantwoordelijkheid in nemen.

We willen beginnen met de behoefte naar HR++ en triple glas in beeld te gaan brengen. Dat is een maatregel die onder alle omstandigheden zijn vruchten afwerpt, een zogenaamde “No Regret” maatregel. Zoals hiervoor vermeld is, kan men op 3 september aangeven of men geïnteresseerd is in een gezamenlijke offerteaanvraag.

 

Energiecoaches

Er hebben zich 5 mensen opgegeven om de opleiding van energiecoach te gaan volgen. Dat is fantastisch! Tegelijkertijd realiseren we ons dat we meer hulp zouden kunnen gebruiken voor 270 woningen! Een energiecoach komt bij u thuis en bekijkt samen met u wat er nodig is aan isolatie en aanpassingen. Voor een ervaren energiecoach neemt dat per woning minimaal een halve dag in beslag. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over de cursus, neem contact op met Ad Verhage, verhage.ad@gmail.com. De eerste cursusdag is 14 september.

Buurtwarmtecafé

Om ook na 3 september antwoord te kunnen geven op verschillende vragen, start op zaterdag 8 oktober van 10.30 uur tot 15.00 uur het eerste buurtwarmtecafé. Dit pop up café willen we maandelijks herhalen op verschillende plekken. Deze keer is het buurtwarmtecafé te vinden aan Stullenbaan 20 bij Marijke de Jong en Klaas Petter.

Peters’ mening

https://www.youtube.com/watch?v=TkwsIxjdFOk&authuser=0