Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief 11

27-05-2022

1e algemene ledenvergadering

Op 12 april was de eerste algemene ledenvergadering van de coöperatie Buurtwarmte Enkhuizen U.A. met een opkomst van zo’n 60 mensen. Tegelijkertijd was het een informatiebijeenkomst. Er bleken veel vragen

te leven bij bewoners van de wijk. Voorzitter Ad Verhage gaf op zoveel mogelijk vragen een antwoord. Alle gestelde vragen zijn genoteerd en worden ter zijner tijd met antwoord geplaatst op de website. Aan bewoners werd ook gevraagd om het formulier ‘Ik doe mee’ in te vullen. Het leverde meer handen en voetenen hersens) op. Buurtwarmte Enkhuizen wordt steeds meer door bewoners! Het formulier is

te vinden op de website https://www.buurtwarmteenkhuizen.nl. Hier staan ook meer foto’s van deze avond.

100e lid!

 

 

Op dezelfde avond verrasten we Kris Nieuwenhuis met een bloemetje. Kris bleek zich samen met zijn vrouw als 100e lid van de coöperatie Buurtwarmte Enkhuizen U.A. te hebben opgegeven. Ondertussen staat de teller op 101 leden.

Toegekende subsidies

Berichtten we in de vorige nieuwsbrief over de subsidie vanuit de provincie voor het wijkuitvoeringsplan, vrij snel daarna kregen we bericht dat ook de subsidie van het Rijk vanuit het programma Aardgasvrije wijken Buurtwarmte Enkhuizen als proeftuin wordt gezien en we daarom subsidie ontvangen. Ook ontvingen we subsidie van de Zonne coöperatie West-Friesland en van de Westfriese Windmolen Coöperatie.

 

Bron NHD

Afscheid Rob Kuijpers

In de afgelopen periode hebben we afscheid genomen van Rob Kuipers. Rob was als adviseur intensief betrokken bij Buurtwarmte Enkhuizen. Rob heeft veel tijd gestoken in samenwerking bij o.a. de subsidieaanvragen van het wijkuitvoeringsplan en het programma aardgasvrije wijken. Het leek Rob nu een goed moment om afscheid te nemen, omdat de coöperatie in een nieuwe fase is beland. Daarnaast besteedt hij meer tijd aan E.L.S. (Eerlijk Leefbaar Stede Broec).

 

Stand van zaken wijkuitvoeringsplan

Voor de verdere uitwerking van de plannen voor het warmtenet (WUP *)) naar een zgn. voorontwerp is er een bouwteam samengesteld:

 

Bouwteam:

Er wordt gewerkt in een team waarin opdrachtgever en opdrachtnemer samen werken aan een ontwerp waar een gedragen technische uitvoering bij past. Een oplossing waar alle partijen achter staan, verantwoordelijkheid nemen en waarmee er wordt voorkomen dat onnodig reken- en ontwerpwerk wordt gedaan.

 

Het bouwteam bestaat uit vertegenwoordigers van:

 • Buurtwarmte (Ad Verhage en Martin de Boer)
 • Gemeente Enkhuizen (Mark Brattinga en Nico Koelman)
 • Karel Bolbloemen (Bert Karel)
 • DWA, die opdracht krijgt om in 5 stappen het plan verder uit te werken naar een robuust WUP.
 • VHGM, die opdracht krijgt om de Warmte Koude Opslag te berekenen
 • Schouten Techniek in Hoorn (Koos Schouten), die voor een goed gedragen ontwerp in de eerste periode in het team betrokken is als sparringpartner en in de 2e periode mogelijk de opdracht krijgt om het net aan te leggen.

 

 

De onderdelen (stappen) van het plan:

 1. Inspectie en opname van de wijk en woningen. Tussen de 10-15 woningen zijn nodig voor een goed uitgangspunt.
 2. Energieanalyse en informatie verzamelen.
 3. Systeem configuratie maken, het puzzelen en rekenen aan onderdelen. Hier zit het denkwerk en het afwegen van verschillende opties.
 4. Maken van een principeschema en schetsontwerp tekening.
 5. Opstellen van een begroting, zowel investering als exploitatiebegroting voor alle onderdelen.

 

Het maken van het Wijk Uitvoerings Plan (WUP) wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie NH.

Rondleiding Karel Bolbloemen

b.v. (14 mei jl.)

 

Op 14 mei kregen leden en belangstellenden de gelegenheid om rondgeleid te worden  door Bert Karel, de eigenaar van het bedrijf. De rondleiding werd door veel mensen als zeer informatief ervaren. Enkele quotes: ‘Je rijdt hier altijd langs, maar hebt geen benul wat hier allemaal gebeurt!’ ‘Wat komt er    veel kijken, bij de productie van vaastulpen.’ ‘Hoe circulair wil je het hebben?’ Er hebben zich al mensen voor de wachtlijst voor in het najaar aangemeld. Tegen die tijd sturen we opnieuw een uitnodiging.

Ook de fotograaf van de         website van het programma aardgasvrije  wijk nam deel aan de  excursie.

3 september!

Vragen!

Terecht leven eronder leden, belangstellenden en niet leden veel vragen. In de komende tijd zullen er maandelijks buurtcafés georganiseerd worden in beurtelings een van de drie woonhuizen die zich daarvoor hebben aangemeld. Over exacte data en tijden volgt er nog informatie. Op 3 september is er een informatiebijeenkomst in het kerkgebouw van het Apostolisch Genootschap,

3 september!

Schans 1. Uitnodiging volgt. Krijgt het nu al een plek in jouw/uw agenda?

 

Warmtepomp verplicht vanaf 2026

De hybride warmtepomp wordt vanaf 2026 de standaard voor het verwarmen van woningen, kondigt het kabinet aan. Dat betekent dat mensen vanaf dat jaar bij de vervanging van een cv-installatie moeten overstappen op een duurzamer alternatief. Dat kan behalve een hybride warmtepomp ook een volledig elektrische warmtepomp zijn bij een aansluiting op een warmtenet. Minister de Jonge heeft aangekondigd 30% bij te dragen in de aanschaf van een warmtepomp. https://nos.nl/artikel/2429142-vanaf-2026-hybride-warmtepomp-of-variantverplicht-bij-vervanging-cv-ketel

Animatie

We zouden graag een animatie hebben die pakkend in beeld brengt wat de plannen van Buurtwarmte Enkhuizen zijn. Is er iemand binnen onze wijk die dat zou kunnen, voordat we daar een bedrijf voor inschakelen?

Geinteresseerd in duurzame energie en wonen?

                     Ben je op zoek naar de beste manier om je gasrekening terug te dringen? Of ben je installateur en wil je graag je klanten de nieuwste zonnepanelen, warmtepompen en andere duurzame producten live laten beleven? Kom dan vrijdag 10, zaterdag 11 of zondag 12 juni naar de Brabanthallen in Den Bosch voor Huis & Energie!

 

Huis & Energie is de eerste grote consumentenbeurs voor duurzame energie en duurzaam wonen. Ook benieuwd naar het levensgrote Duurzaam Droomhuis of exposanten als Remeha, Gamma, Vaillant en Huawei? Gebruik kortingscode WARMTE365 en bestel tickets voor slechts € 12,50 i.p.v. € 20,00 per stuk.