Ga naar de inhoud

Nieuwbrief 15

 

28-11-2022

Nice to meet you! Join us! 

Mogen we ons aan u voorstellen? Wij zijn de Wijkambassadeurs van Buurtwarmte Enkhuizen. Misschien dat u ons al kent, omdat een van ons bij u is langs geweest. We hebben u toen geïnformeerd over Buurtwarmte en hebben u gevraagd lid te worden van de coöperatie.

Onze groep bestaat uit Ruud Appelman, Ted Vermeulen, Roy Hoppenbrouwer, Ad Verhage en Marijke de Jong. Inmiddels is de coöperatie tot 115 leden uitgegroeid en zijn meer Wijkambassadeurs welkom. Wat is de taak? Je bent een laagdrempelig aanspreekpunt voor jouw straat en bij een concrete opdracht ga je buurtbewoners informeren. Met de bezoeken werkt u mee aan het verduurzamen van onze wijk en bevordert u de cohesie van onze buurt. Voor meer informatie: Ruud Appelman ruud.appelman@hotmail.com of Marijke de Jong m.dejing@gmail.com

Rondleiding Holenkwartier & Schouten b.v. 

Zaterdag 5 november zijn we, met een groep bewoners van onze wijk op excursie geweest. Een interessante middag met uitleg over de werking van het buurtwarmtesysteem in de wijk Holenkwartier in Hoorn. De rondleiding werd verzorgd door Coos Schouten, directeur van Schouten Techniek. Hij gaf ons uitgebreid uitleg over het warmtesysteem, maar ook over de werking van de warmtepomp en stelde ons de vraag: Wie kent de ‘fietspomp en wappermethode?’……..”

Het Holenkwartier is een gasloze nieuwe wijk op het voormalige Philipsterrein. Hier is een collectief warmtenet aangelegd waarop alle woningen en appartementen zijn (en worden) aangesloten. Dit systeem is vergelijkbaar met de plannen voor een warmtenet in onze wijk.

Het 1e onderdeel van de excursie was een bezoek aan de woning van een bewoner. We hebben zijn berging met de warmtepomp bekeken en Coos Schouten gaf uitleg.

De bewoner was erg enthousiast over het net.

Zijn warmtepomp is ca. 60 cm breed en staat in een hoge berging. De boiler heeft een inhoud van 200 liter, maar er kan ook voor een kleiner 2 formaat worden gekozen. Het geluid van de warmtepomp was een zachte bromtoon en, naar mijn mening, nauwelijks hoorbaar! Deze bewoner betaalt een vast maandelijks bedrag van ca. 100 euro. Hiervoor wordt zijn woning verwarmd, gekoeld én voorzien van warm water. Daar komen dan alleen nog de eigen kosten van elektriciteitsverbruik bij.

Het 2e onderdeel was een wandeling naar de locatie waar t.z.t. het water uit de sloot wordt opgepompt. De bedoeling is dat er warmte uit het water wordt gehaald, om het daarna weer ca 5 graden koeler, in een andere sloot af te voeren.

Vervolgens bezochten we de techniekruimte van het buurtwarmtesysteem, een ruimte van 10 x 10 meter, in het oude Philipsgebouw. Hier werd het water gefilterd en bewerkt voor gebruik in de warmtewisselaars, waarvoor een indrukwekkende hoeveelheid buizen en (meet)apparatuur stond opgesteld.

Daarna liepen we naar een afgesloten put waar water, diep in de bodem, in een grote waterbel in- en uit wordt gepompt. Helaas had Coos niet de juiste sleutel meegenomen en konden we er dus geen kijkje in nemen, of onze muntjes ingooien 😉

 

Het laatste deel van de excursie was een rondleiding op het installatiebedrijf van Coos Schouten. Deze bezichtiging gaf een mooi beeld van het bedrijf. Het was indrukwekkend om te zien hoeveel personeel er voor een warmteproject nodig is. De excursie werd afgesloten met een diapresentatie en een toelichting door Coos over het trajectverloop van een warmteproject. Daarnaast vertelde hij ons over de werking van de warmtepomp, met een toelichting over de ‘fietspomp en wappermethode’. Er volgde een uitleg (met tekening) over gas dat door de compressor wordt rondgepompt en tegen een vernauwing (expansieventiel) wordt aandrukt, waardoor warmte ontstaat. Belangrijk is dat het temperatuurverschil, tussen de bron en het afgiftesysteem, zo klein mogelijk wordt gehouden. Daardoor kost het minder elektra en is het rendement het grootst!

Persoonlijk Deze excursie heeft mij persoonlijk niet alleen meer inzicht gegeven in dit verwarmingssysteem, maar ook meer vertrouwen gegeven dat het daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Waar je in het begin alleen maar ‘beren’ op de weg ziet lopen, ontstaat er nu langzamerhand een beeld van welke mogelijkheden er wél zijn voor je eigen woning! Ik kan iedereen adviseren een volgende keer ook mee te gaan op deze interessante excursie. De passie van Coos Schouten is niet alleen heel groot, maar hij beantwoordt ook, met veel geduld, alle vragen. Marja van Diepen 

Energiecoaches 

De energiecoaches gaan binnenkort met hun werk in de buurt: “Helpen uw huis te verduurzamen” (graag vetgedrukt)

*Als u dat wilt, komen ze helpen met de cv op 50 te zetten.

*Ze geven u informatie wat u kunt doen om uw woning voor te bereiden op aansluiting op het warmte net van Buurtwarmte Enkhuizen. Ze geven u tips over isoleren en verder verduurzamen van uw huis.

*Wilt u eerder contact met een energiecoach? Mail naar energiecoach.bwe@gmail.com met uw vraag en er wordt snel contact met u opgenomen. 3

 

‘Samen de winter door’ 

Op 19 november deed Buurtwarmte Enkhuizen mee aan de landelijke actie ‘samen de winter door’. We mochten, heel gastvrij, de kantine van de Enkhuizer Tennis Club gebruiken. De actie bleek aan een behoefte te voldoen. Zowel mensen uit de wijk, als mensen van buiten de wijk kregen informatie over het verduurzamen van hun woning. Er waren algemene filmpjes over diverse onderwerpen, informatiepakketten met waardebonnen. Het contact met de energiecoaches bleek voor veel mensen zeer waardevol. Als je op zo’n middag het vergelijk kunt maken tussen mensen in en buiten de wijk viel op dat onze wijkgenoten al veel verder zijn in het denken en doen als het gaat om het verduurzamen van hun woning.

Algemene ledenvergadering 

Ondanks het feit dat er nogal wat besluiten moesten worden genomen én er belangrijke informatie gedeeld werd én er actieve reacties en vragen waren vanuit de leden konden we de vergadering om iets over 21.30 uur afsluiten.

Gemist? Jammer genoeg bleek na afloop dat in ieder geval twee mensen de kantine niet konden vinden. We zouden je graag bijpraten. Neem even contact op via het contactformulier op www.buurtwarmteenkhuizen.nl 4

© 2021 – 2023 BuurtwarmteEnkhuizen