Ga naar de inhoud

Nieuwbrief 14

28-10-2022 

Excursie warmtenet Hoorn Holenkwartier 

In de vorige nieuwsbrief maakten we u attent op een excursie in het Holenkwartier in Hoorn. Deze excursie is op zaterdag 5 november. We kijken dan in een nieuwe wijk waar een warmtenet aangelegd is, waarbij de warmte uit het oppervlaktewater gebruikt wordt. We kunnen niet de bron zien, want die zit onder de grond, maar wel de techniekruimte en we mogen bij een bewoner de berging en de technische ruimte zien. Na de bezichting zijn we uitgenodigd op het kantoor van Schouten Techniek om een indruk van het bedrijf te krijgen. De excursie is van 13.00 uur tot 16.00 uur. Adres start: Bij de nieuwe huizen aan de Johan Ridderikhoffstraat , naast de oude Philipsfabriek, Holenweg 4, 1624 PB Hoorn.

Er zijn nog plekken over! 

Opgave voor deelname bij: m.berghorst@quicknet.nl

Zet hem op 50! 

Buurtwarmte Enkhuizen start de campagne Zet hem op 50 met als doel deze winter uw huis te testen op duurzaamheid en geschiktheid voor het verwarmen van uw huis op lage temperatuur. Verwarmen op lage temperatuur kan 10 tot 20% besparing geven op uw stookkosten t.o.v. verwarmen op hoge temperatuur (80 graden). U test als het ware of u klaar bent voor de toekomst en dus ook voor het buurtwarmtenet. De energiecoaches zullen de leden benaderen voor het beantwoorden van vragen. 

Als uw huis de hele winter lekker warm blijft met de ketel op 50 graden, dan gaat het ook lukken met de warmte van Buurtwarmte. Het is dus belangrijk dat u deze winter de test doet. Lukt het namelijk niet om uw huis warm te houden, dan zal uw huis beter geïsoleerd moeten worden. Dan moet u denken aan tochtstrippen, isolatie van vloer en bodem en HR++ glas. Het kan ook zijn dat de radiatoren niet voldoende warmte kunnen afgeven.

 

Als u wil, kan een energiecoach u helpen bij de test. Daarna kunt u samen met de coach gaan kijken wat er moet gebeuren.

Dingen die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld:

*Hoe is uw energieverbruik? Is het relatief hoog?

*Hoe kan uw huis beter geïsoleerd worden?

*Welke andere maatregelen kunnen uw huis comfortabeler maken?

En natuurlijk kan de energiecoach u helpen bij het afstellen van de cv-watertemperatuur (het tapwater moet overigens op minimaal 60 graden blijven i.v.m. Legionella),

Wilt u geholpen worden bij het energiezuiniger maken van uw huis en daardoor een lagere rekening krijgen, neem dan contact op voor een afspraak via:

energiecoach.bwe@gmail.com

Vermeld uw naam en adres en wij nemen contact met u op.

Energiecoaches 

Na volgende week hebben de energiecoaches hun opleiding afgerond en kunnen ze aan het werk om u te helpen uw huis energiezuiniger en comfortabeler te maken. Met gebruikmaking van de infraroodfoto’s en een zgn. Hoomdossier aan de hand waarvan alle belangrijke zaken in de woning worden doorgenomen en geanalyseerd. Hoe is naar verhouding uw energieverbruik, wat voor mogelijkheden voor isolatie heeft uw huis, welke maatregelen kunnen uw huis comfortabeler maken, in hoeverre is uw huis klaar voor het warmtenet? En natuurlijk wat zijn de te verwachten kosten.

Na afloop volgt er een rapport, waaruit actiepunten naar voren komen. De kosten zijn € 25 voor leden en € 50 voor niet-leden.

Opgeven bij Marcel Kelfkens, coördinator energiecoaches: energiecoach.bwe@gmail.com

Als u geïnteresseerd bent in het laten maken van infraroodfoto’s kunt u via hetzelfde mailadres een afspraak maken.

Samen de winter door 

21 november 

Eerder berichtten we u over de 2e editie van het buurtcafé op zaterdag 19 november . Op diezelfde datum is er ook landelijke actie Samen de winter door! Door het bestuur is besloten het buurtcafé over te slaan en mee te doen aan deze landelijke actie. U bent van harte welkom op deze bijeenkomst. U ontvangt een informatiepakket en ook zijn er energiecoaches aanwezig voor het beantwoorden van allerhande vragen. U vindt ons op 19 november van 13.00 uur tot 15.00 uur in het kerkgebouw van het Apostolisch Genootschap, Schans 1.

We informeren u later verder over deze actie.

Activiteitenagenda 2022 

Zodra er meer duidelijk is over de activiteiten wat betreft datum, tijdstip en plaats berichten we daar over.

5 november Rondleiding Hoorn Holenkwartier, Holenweg 4, Hoorn.

19 november Samen de winter door!, Schans 1, Enkhuizen

21 november Jaarvergadering van de coöperatie, kantine Karel Bolbloemen BV, de Gouw 3, Enkhuizen

december 2e rondleiding Karel Bolbloemen BV, de Gouw 3, Enkhuizen