Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief 4

 

Nieuwsbrief 21 juli 2021 

Beste mensen, 

Een woord vooraf 

Er zijn twee belangrijke uitgangspunten waaraan het buurtwarmtenet wil voldoen en waaraan we ontstaansrecht verlenen: 

1. Het is een initiatief van, voor en door de bewoners 

Het warmtenet kan alleen gerealiseerd worden als er voldoende mensen mee willen doen. Om subsidies en andere fondsen te werven is het van belang dat we aan kunnen tonen dat er een breed draagvlak is in de wijk. Het is dus van belang dat u zich meldt (zoals u al hebt gedaan) en steun betuigt aan het initiatief Buurtwarmte. Ook zijn we nog altijd op zoek naar buurtgenoten die het leuk vinden om mee te bouwen aan dit mooie initiatief. Het is minder werk als je het met meerdere mensen doet, maar het geeft wel heel veel voldoening als we het met elkaar voor elkaar krijgen. 

2. Het is haalbaar en betaalbaar 

We weten inmiddels dat het technisch haalbaar is en als we subsidies weten binnen te halen, dan wordt het ook betaalbaar. Betaalbaar betekent voor ons dat het niet of niet veel duurder mag zijn dan de andere methoden van verwarming. Het warmtenet en Buurtwarmte hebben daarnaast verschillende andere voordelen, zoals comfortabelere warmte, vrijwel geluidloos, geen last van de stijging van de gasprijs, koeling in de zomer, ontzorging op het gebied van verduurzaming van de woning (verwarmen, koelen en isoleren), niet afhankelijk zijn van een grote energieleverancier, minder CO2 uitstoot en daardoor een bijdrage aan de verbetering van het klimaat. Bovendien een waardestijging van de woning. 

Bewonersbijeenkomst op 25 juni j.l. 

Op 25 juni hebben we met een power point presentatie een update gegeven over de status van het buurtwarmtenet in de kantine van Karel Bolbloemen. 

De presentatie werd afwisselend verzorgd door Martin de Boer, Ad Verhage en Rob Kuipers. Bovendien werden nog toelichtingen gegeven door Nico Koelman, medewerker duurzaamheid van de Gemeente en Bert Karel. 

In de bijlage vindt u de presentatie. 

In een andere bijlage vindt u de antwoorden op de vragen die tijdens de bijeenkomst werden gesteld. 

Op de site van Buurtwarmte enkele foto’s van de bijeenkomst. 

Voortgang 

Momenteel zijn we bezig met subsidie aanvragen bij: 

1. Groeifonds. Het is een fonds dat is ontwikkeld door NieuweWarmteNu! voor duurzame collectieve warmtesystemen met als doel om in de periode t/m 2025 100.000 WEQ’s (woningequivalenten) aan te sluiten door het wegnemen van financiële knelpunten. 

2. De Provincie: Een door de Provincie ontwikkelde regeling die subsidie verstrekt voor activiteiten binnen de provincie Noord-Holland die bijdragen aan het opstellen van een wijkplan warmtetransitie (voor een wijk van tenminste 250 gebouwen) 

3. PAW, dat staat voor Programma Aardgasvrije Wijken. Een door het Rijk ontwikkelde subsidie waarbij gemeentes een financiële bijdrage kunnen krijgen om bestaande woningen en andere gebouwen via een wijkgerichte aanpak aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken. Dit jaar wordt er bij de aanvragen speciaal gekeken of er gebruik gemaakt wordt van lage temperatuurverwarming en of er ruime aandacht is voor isolatie. Twee items die goed bij ons project passen. 

We hopen natuurlijk dat ons project in aanmerking komt, maar de vooruitzichten zien er positief uit. 

We zijn er heel blij mee, dat de Gemeente enthousiast is over onze plannen en dat ze helpen waar het kan o.a. bij de subsidie aanvragen. Er zit namelijk heel veel werk in het verzamelen van alle gegevens voor de aanvragen. Mark Brattinga, Programmamanager duurzaamheid van de Gemeente gaat ons erbij helpen. 

Transitievisie Warmte van de Gemeente: 

In de conceptvisie van de Gemeente is met een aantal uitgangspunten een analyse gemaakt waar de beste kansen liggen om van start te gaan met het aardgasvrij maken van de gemeente. Op basis daarvan maakt onze wijk een goede kans om als kansrijke buurt te worden aangewezen, mede omdat het een bewonersinitiatief is en er gebruik gemaakt kan worden van restwarmte van Karel Bolbloemen. Er bestaat een goede match tussen bron en woningen. In september wordt de definitieve Transitievisie Warmte door de gemeenteraad vastgesteld. 

Belangstellenden. 

Tot nu hebben zich 50 bewoners aangemeld als belangstellende voor het warmtenet in die zin dat ze graag op de hoogte worden gehouden. Dat is al een mooi aantal (20%) en het aantal groeit gelukkig gestaag door de tijd. Met elke activiteit sluiten zich meer belangstellenden aan. 

Zoals in het begin al gezegd, om verder te gaan met de plannen moeten het er nog meer worden, en jullie kunnen daarbij helpen door er met buren en met bekenden uit de wijk over te spreken. Zo kan de ontwikkeling van het buurtwarmtenet ook een sociale component in zich krijgen. En ook dat is de bedoeling. 

Voorlichtingsbijeenkomst begin september a.s. 

Het plan is om begin september voor de eerste keer een life voorlichtingsbijeenkomst te houden voor alle bewoners uit de wijk. Het programma, datum en plaats moeten we nog vaststellen. 

Voor het organiseren van deze bijeenkomst vragen we om hulp. Wie wil ons helpen? 

Namens de werkgroep Martin, Rob, Johan, Bert, Nico en Mark, 

Ad Verhage 

De Gouw 32 

1602 DN Enkhuizen 

Mob. 0651582318 

Mail: verhage.ad@gmail.com Website www.buurtwarmteenkhuizen.nl