Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief 24, maart 2024

Van het bestuur

Goed nieuws!

In een overleg tussen de SED gemeente en de uitvoerende dienst van het Ministerie van Economische Zaken, is duidelijk geworden dat Buurtwarmte en de bewoners de verleende subsidie mogen besteden aan alle zaken die de realisatie van het warmtenet dichterbij brengen. Dit betekent dus dat de bewoners de subsidie, de zogenaamde voucher of tegoedbon, ook mogen besteden aan de aanschaf van de warmtepomp. Buurtwarmte mag ook resterende vouchers besteden aan het startkapitaal van de BV.

Voor de bewoners geldt als voorwaarde voor toekenning van de voucher: de bewoner sluit aan op het warmtenet en de bewoner gaat van het gas af.

Daarnaast is er in het overleg met de gemeente gemeld dat de gemeente zich zal gaan verbinden aan een garantstelling voor het warmtenet van Buurtwarmte. Deze garantstelling moet ervoor zorgen dat als de groei in het aantal aansluitingen op het warmtenet achterblijft, de exploitatie toch gegarandeerd blijft. U komt niet in de kou te zitten.

 

De Algemene Leden Vergadering

In de ALV zijn een flink aantal formaliteiten afgehandeld. De jaarverslagen van 2022 en 2023 zijn goedgekeurd, en de bestuurswisselingen bekrachtigd.

Het bestuur bestaat nu uit: Johan Wempe (voorzitter), Jan Koekkoek (penningmeester), Ted Vermeulen (lid), Martin de Boer (lid), en Marcel Kelfkens (communicatie).

Speciale aandacht was er voor de aftredend voorzitter en initiatiefnemer van Buurtwarmte, Ad Verhage. Onlangs is Ad 80 geworden. Een mooi moment om het stokje over te dragen. Daarmee sluit hij ruim tien jaar actief werken aan bottom-up initiatieven rond duurzame energie af. Al in 2013 was Ad de eerste die begon met een initiatief om zonnepanelen te leggen op andermans dak. Daaruit is de Zonnecoöperatie West-Friesland ontstaan. Een van de projecten van de ZCWF is het dak op de brandweerkazerne bij de IJsbaan. Toen hij bij de Zonnecoöperatie stopte kwam Buurtwarmte Enkhuizen op z’n pad. Het is toch zonde dat al die restwarmte bij Karel Bolbloemen zomaar de lucht in gaat. Het idee van een warmtenet was geboren.

Uit handen van Johan ontving Ad een magnolia en een boek over zijn nieuwe hobby, architectuur. Wie weet wat dat voor de wijk weer oplevert.

Na de pauze werd de campagne voor het komend halfjaar toegelicht. Karel Bolbloemen wil per 1 september duidelijkheid van Buurtwarmte of wij daadwerkelijk een warmtenet gaan aanleggen. Voor die tijd moet dus duidelijk zijn of voldoende wijkbewoners zich gaan laten aansluiten op het warmtenet. Voldoende betekent naar verwachting 130.

Tot nu toe hebben we de betrokkenheid van 120 leden uit de buurt, dus er bestaat een goede basis om langs de deur te gaan met een zogenaamd startcontract. Hierin zal een uitgewerkt aanbod staan. Wat kost het, wat moet een bewoner zelf nog aanpassen, wat doet Buurtwarmte voor de bewoner. Mocht het uiteindelijke aanbod afwijken, dan kan men alsnog afzien van een definitief contract.

Duidelijk is dat er ook bewoners betrokken moeten gaan worden waarmee we momenteel nog geen regelmatig contact hebben. De gemeente zal daarbij een belangrijke ondersteunende rol gaan hebben (zie wijkbijeenkomst hieronder).

De planning voor de campagne:

24 April: een wijkbijeenkomst gericht op grotere betrokkenheid van de wijk:

–       uitleg wat het zal betekenen als de wijk aardgasvrij wordt

–       Toelichting op een startcontract

–       Verzamelen van vragen over de aanpak

Mei: ALV met vaststelling van het startcontract

Juni – augustus: deur tot deur campagne

September: ALV met go/no-go besluit