Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief 23 – Januari 2024

In deze editie:

  • Let op: ALV uitgesteld tot 29 Februari
  • Van het bestuur
  • Gezocht: leden voor het campagne team
  • Overleg met Welwonen over Zwanenland
  • Agenda

Van het bestuur

Het bestuur wenst de buurtbewoners allereerst een gezond en warm 2024. Dit wordt het jaar dat de buurt gaat besluiten of we een warmtenet gaan aanleggen gebruik makend van de warmte van Karel Bolbloemen. We kunnen daarmee ons fossiele energieverbruik sterk verminderen en  bijdragen  aan het oplossen van het klimaatprobleem. Daarnaast is er in onze buurt al veel gedaan aan het verduurzamen van de woningen: vloerisolatie, HR++ glas, warmteterugwinning, etc.

Het uitstel van de ALV is nodig om er zeker van te zijn dat ons financiële plan goed in elkaar zit. In December is het plan beoordeeld door een tweede ingenieursbureau. We zijn toen aan het werk gezet om een positief resultaat te krijgen voor zowel Buurtwarmte als de bewoners, wat zeker gelukt is. Het aanbod dat nu wordt voorbereid voor de bewoners zal naar onze overtuiging aanspreken: haalbaar, en goed voor klimaat en portemonnee.

Op de ALV van 29 februari komt het aanbod aan de orde. Gepresenteerd wordt dan o.a.:

–       Het startcontract, waarin het voorlopige aanbod zal staan

–       De Algemene Voorwaarden voor deelname (‘de kleine lettertjes’)

–       De details van het bedrijf, Buurtwarmte Enkhuizen BV, dat de warmte zal gaan leveren

–       De samenwerkingsovereenkomst met de Gemeente, gericht op het beschikbaar stellen van de subsidie

–       De samenwerkingsovereenkomst met Karel Bolbloemen, het contract voor 15 jaar

–       Het campagneplan om voldoende bewoners te laten deelnemen

–       Een afscheidswoord voor initiatiefnemer en voorzitter Ad Verhage

Het belooft een interessante avond te worden, met een uitkomst waar lang naar uitgekeken is.

Hulp blijft welkom

Kortom: er is volop actie. We werken aan een razend interessant project dat landelijk tot de voorlopers behoort. Er is een leuke club bewoners die zich met plezier inzetten voor dit unieke project.

Heb je interesse om een steentje bij te dragen? Neem contact met ons op.

Campagne in aantocht. Help mee!

Van maart tot juli zullen de bewoners benaderd gaan worden en hopen we minimaal 130 getekende startcontracten te verzamelen. Dit is het minimum aantal om het project van start te laten gaan.

Voor elk getekend contract rekenen we op een aantal uren werk, om te zorgen dat alle vragen van bewoners beantwoord gaan worden. Het campagne team is zich aan het voorbereiden. Inwerken in de materie, gesprekstechniek oefenen, folders samenstellen, etc.

Een behoorlijke klus, waarvoor we zeker nog de nodige hulp kunnen gebruiken. Ik kan uit ervaring vertellen dat het leerzaam is, en natuurlijk erg leuk om je buren beter te leren kennen. Dus sluit je aan en help mee!

Overleg met Welwonen 

Het overleg met Welwonen, de verhuurder van o.a. de woningen aan het Zwanenland, heeft een vervolg gekregen. Welwonen wil graag werken aan het verduurzamen van haar woningen. Er wordt daarom gekeken op welke manier dit technisch, organisatorisch en financieel kan aansluiten bij het voornemen van Buurtwarmte om een warmtenet aan te leggen. De installateur heeft in een eerder stadium al een technische analyse gemaakt. Buurtwarmte ziet graag dat Welwonen onderdeel wordt van de Coöperatie en dat op die manier ook de huurders van warmte via het warmtenet voorzien kunnen gaan worden. Welwonen zal met een voorstel terugkomen over hoe dit gerealiseerd kan worden.

Agenda

29 februari1 2024: ALV, Apostolische Kerk, Schans 1

Maart – juli : benaderen wijkbewoners met aanbod