Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief 10

03-03-2022

_______________________

De subsidieaanvraag voor het maken van een wijkuitvoeringsplan is

door de provincie goedgekeurd!

__________________________________________________

______________________________________________

Warmtepomp (onderste deel)  met boiler (bovenste deel) 

_____________________________________________

 

_____________________________________________

Hé, alweer een nieuwsbrief?

Jazeker, we hebben goed nieuws te melden! De Provincie Noord-Holland heeft onze aanvraag voor subsidie voor het maken van een wijkuitvoeringsplan goedgekeurd! En daar zijn we erg blij mee! Niet alleen omdat we nu financiële middelen hebben om aan de slag te kunnen gaan, maar ook omdat de Provincie vertrouwen heeft in ons project en de opzet daarvan.

Wijkuitvoeringsplan

Wat houdt zo’n wijkuitvoeringsplan (WUP) in?

 • Beoordelen van de woningen die aangesloten worden op het zeer-lage temperatuur (ZLT) warmtenet.
  • Wat is de staat van de huidige isolatie?
  • Wat zou er verbeterd kunnen worden? – Waar zou de warmtepomp met boiler binnen geplaatst kunnen worden (niet buiten dus)?
  • Hoe veel capaciteit moet de warmtepomp en de boiler hebben?

 

 • Het bepalen van de benodigde capaciteit van het warmtenet.
 • Het bepalen van de aanpassingen bij de bron om het water met de warmte uit de bron en door de wijk te transporteren.
 • Het maken van een eerste schetsontwerp van het warmtenet.
 • Het op de hoogte houden van de wijkbewoners, de gemeente, de provincie, de pers, woningeigenaren/ verhuurders, andere wijken, Buurwarmte Noord-Holland, door verschillende kanalen. Te denken valt aan nieuwsbrieven, bijeenkomsten, website, wijkteams, mogelijk een Warmtepomp (onderste deel)            kijkwoning, spreekuur of huiskamerbijeenkomsten. met boiler (bovenste deel)

 

Het wijkuitvoeringsplan wordt uitgevoerd in 2022 in samenwerking tussen Buurtwarmte Enkhuizen en Gemeente Enkhuizen. Buurtwarmte Enkhuizen zet zich in om zo veel mogelijk bewoners te stimuleren hun woningen te (laten) isoleren.

 

Wanted!

In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep voor vrijwilligers in verschillende functies binnen Buurtwarmte Enkhuizen. Deze oproep blijft gelden, maar een functie is op dit moment urgent. We zoeken iemand die handig is met een camera en goed interviews kan afnemen om enthousiaste buurtbewoners te interviewen en te filmen.

Uitbreiding bestuur

Het bestuur heeft Klaas Petter uit de Stullenbaan bereid gevonden om zich kandidaat te stellen als algemeen bestuurslid met aandachtsgebied communicatie. Hij wordt in de eerstvolgende ledenvergadering benoemd als de leden daar mee instemmen. De algemene ledenvergadering zal waarschijnlijk in april worden gehouden, we berichten daarover datum

en plaats in de volgende nieuwsbrief.

En Ko Krommenhoek uit de Melkbon is bereid gevonden om voorlopig de boekhouding te doen en ons bij te staan bij financiële vraagstukken.

Het bestuur is blij met deze uitbreiding, omdat met deze uitbreiding de vele taken meer gespreid kunnen worden en de voortgang van Buurtwarmte versterkt wordt.

 

Warmtebeeld van uw huis, het kan nog maar even.

Bestuurslid Martin de Boer heeft al bij ruim 50 woningen warmtebeeld foto’s gemaakt. De foto’s geven een goed beeld wat er nog aan kierendichting en isolatie gedaan kan worden. De komende tijd is het wellicht nog koud genoeg om foto’s te maken. Geïnteresseerd? Opgeven kan via de website van Buurtwarmte Enkhuizen (http://www.buurtwarmteenkhuizen.nl )onder het kopje contact. Voor leden is het gratis en voor aspirant leden kost het 25 euro.