Buurtwarmte Enkhuizen (BWE) zoekt een manager en een projectleider.

 

Buurtwarmte Enkhuizen (BWE) is een bloeiende coöperatie die zich inzet voor de ontwikkeling van duurzame warmteoplossingen in de buurt. Met trots kondigen wij een nieuwe fase aan waarin professionalisering van onze organisatie noodzakelijk is. Om deze reden zijn we op zoek naar een algemeen manager en een projectleider die samen een totaal van 0,6 fte invullen. 

🏘Vacature: algemeen manager bij Buurtwarmte Enkhuizen  

Als algemeen manager van Buurtwarmte Enkhuizen speel je een cruciale rol in het realiseren van onze doelstellingen en het opbouwen van onze organisatie. We zoeken een gedreven professional die ervaring heeft met het werken met burgerinitiatieven en die goed op de hoogte is van de ontwikkelingen binnen de energietransitie. Je bent iemand die kan werken met mensen vanuit veel disciplines. Affiniteit met de wijk, gemeente Enkhuizen of -iets groter- de regio is gewenst.  

💼 Functieprofiel: 

Omvang functie: Een tot twee dagen per week, gedurende een aanstellingsperiode van drie jaar. 

Ervaring: Ervaring met burgerinitiatieven en kennis van de energietransitie zijn gewenst. 

Vergoeding: We bieden een serieuze vergoeding, waarbij rekening wordt gehouden met het maatschappelijke karakter van onze organisatie. Het bedrag varieert van EUR 20.000 tot 40.000 per jaar, afhankelijk van de aanstellingsomvang en jouw kennis en ervaring. 

Mogelijk is het wenselijk de algemeen manager op te nemen in het bestuur. 

📋 Takenpakket: 

Als algemeen manager ben je verantwoordelijk voor de volgende taken: 

 • Opzetten en faciliteren van de organisatie van BWE. 
 • Afstemming met de gemeente om te voldoen aan de subsidie-eisen van het Rijk. 
 • Ondersteuning van het bestuur van BWE. 
 • Project verder vormgeven: business case, ontwerp. 
 • Opstellen en uitwerken samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Enkhuizen. 
 • Maken van afspraken en vastlegging daarvan met partners. 
 • Communicatie over het project met onze leden en inwoners van Enkhuizen. 
 • Financieel beheer van Buurtwarmte Enkhuizen, inclusief de ledenadministratie, en financieel beheer van het bouwproces. Dit omvat ook de verantwoording van de verkregen subsidies naar de gemeente en andere subsidieverstrekkers. Het ligt voor de hand dat de algemeen manager zich hierbij laat ondersteunen. 
 • Aanvragen van subsidies. 
 • Contacten leggen en onderhouden met vergelijkbare initiatieven, coöperaties en koepelorganisaties. 
 • Goede afstemming met het bouwteam en de projectleider die verantwoordelijk is voor de bouw van het warmtenet. 

🏘Vacature: projectleider bij Buurtwarmte Enkhuizen  

Buurtwarmte Enkhuizen (BWE) bevindt zich in een nieuwe fase waarin professionalisering van essentieel belang is. Daarom zijn we op zoek naar een ervaren en gedreven projectleider om ons te helpen bij de bouw van ons warmtenet. Als projectleider speel je een cruciale rol in de realisatie van ons ambitieuze plan. 

💼 Functieprofiel: 

Omvang functie: Een tot twee dagen per week, gedurende een aanstellingsperiode van drie jaar. 

Ervaring:  

 • Ervaring met projectmanagement is noodzakelijk. 
 • Kennis van- en ervaring met de ontwikkelingen binnen de energietransitie is gewenst. 
 • Ervaring met burgerinitiatieven en kennis van de energietransitie is gewenst. 
 • Kandidaten die woonachtig zijn in de regio hebben de voorkeur.  

Vergoeding: We bieden een serieuze vergoeding, waarbij rekening wordt gehouden met het maatschappelijke karakter van onze organisatie. Het bedrag varieert van EUR 20.000 tot 40.000 per jaar, afhankelijk van de aanstellingsomvang en jouw kennis en ervaring. 

📋 Takenpakket: 

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de volgende taken: 

 • Het organiseren van en deelnemen aan bouwteamvergaderingen. 
 • Het zorgen voor afstemming met de gemeente: we moeten voldoen aan de subsidie-eisen die de gemeente namens het Rijk aan het project stelt. 
 • Het ondersteunen van het bestuur van BWE met betrekking tot de bouw van het warmtenet. 
 • Het opzetten en uitvoeren van het financiële beheer van het bouwproces. Dit gebeurt onder leiding van de algemeen manager. Het ligt voor de hand dat de projectleider voor de uitvoering zich hierbij laat ondersteunen. 
 • Goede afstemming met de algemeen manager die verantwoordelijk is voor de organisatie van BWE. 

Over Buurtwarmte Enkhuizen: 

Buurtwarmte Enkhuizen is een coöperatie waarbij bewoners van De Gouw en omgeving (een deel van de wijk Gommerwijk-west) zich hebben aangesloten. Ons doel is de realisatie van een warmtenet rond De Gouw, waarbij we gebruikmaken van de warmteoverschotten van een lokaal bollenbedrijf. We hebben reeds een PAW-subsidie ontvangen en werken aan een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Enkhuizen. 

Solliciteren: 

Wil jij een bijdrage leveren aan BWE en heb je interesse in een van de twee functies? Stuur dan je sollicitatiebrief naar Wim Hink via Wim.Hink@gmail.com. Voor informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen via tel. 06-43810202. 

 

Johan Wempe

voorzitter

Ad Verhage

ambassadeur

Martin de Boer

secretaris

Bert Karel

Karel Bolbloemen

Ted Vermeulen

bestuurslid

Jan Koekoek

penningmeester

Marcel Kelfkens

communicatie

Ruud Appelman

wijkambassadeur

Nico Koelman

ambtenaar duurzaamheid SED

Mark Brattinga

ambtenaar duurzaamheid SED

Jesse Koopman

ambtenaar duurzaamheid SED

<!-- Google Tag Manager (noscript) -->
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5LRPXWM"
height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>
<!-- End Google Tag Manager (noscript) -->