Ad Verhage

voorzitter

Johan Wempe

penningmeester

Martin de Boer

secretaris

Bert Karel

Karel Bolbloemen

Klaas Petter

communicatie

Ted Vermeulen

notulist

Nico Koelman

ambtenaar duurzaamheid SED

Mark Brattinga

ambtenaar duurzaamheid SED

Ruud Appelman

wijkambassadeur

Ko Krommenhoek

wijkambassadeur