Ad Verhage

voorzitter

Johan Wempe

penningmeester

Martin de Boer

secretaris

Bert Karel

Karel Bolbloemen

Ted Vermeulen

bestuurslid

Ko Krommenhoek

wijkambassadeur

Ruud Appelman

wijkambassadeur

Nico Koelman

ambtenaar duurzaamheid SED

Mark Brattinga

ambtenaar duurzaamheid SED

<!-- Google Tag Manager (noscript) -->
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5LRPXWM"
height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>
<!-- End Google Tag Manager (noscript) -->